ابن اعرابی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    ابن اعرابی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:


    • احمد بن محمد ابن اعرابی (ح 246-340 یا 341ق/860 -951 یا 952م)، ملقب به شیخ‌الاسلام و شیخ‌الحرم، فقیه، محدث، حافظ، عارف و از مشایخ صوفیه و صاحب آثار متعدد، از جمله «كتاب رؤية الله تبارك‌وتعالی».