إحکام الدلالة علی تحرير الرسالة القشيرية

  از ویکی‌نور
  إحکام الدلالة علی تحرير الرسالة القشيرية
  إحکام الدلالة علی تحرير الرسالة القشيرية
  پدیدآورانانصاری، زکریا بن محمد (شارح)

  قشیری، عبدالکریم بن هوازن (نویسنده)

  عطا، عبدالجلیل (محقق)
  عنوان‌های دیگرالرسا‌لة القشيرية في‌ تصوف. شرح‌
  ناشردار النعمان للعلوم
  مکان نشرسوریه - دمشق
  سال نشر1420ق. = 2000م.
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد2
  کد کنگره
  ‏/ق? ر??? / 282/6 BP

  إحکام الدلالة علي تحرير الرسالة القشيرية عنوان کتابی است 2 جلدی به زبان عربی از ابو یحیی زکریا بن محمد انصاری. انصاری در این اثر به شرح یکی از کتاب‌های معروف تصوف یعنی رساله قشیریه ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری پرداخته. کتاب با تحقیق و تعلیقات عبدالجلیل عطا اکبری به چاپ رسیده است.

  در رساله قشیریه مباحث توحیدی از نگاه صوفیان اهل تسنن بیان شده، مسائل مشتبه باز شده، بیش از هشتاد نفر از بزرگان صوفیه تعریف شده‌اند، افزون بر پنجاه و چند اصطلاح از دقایق علوم بیان شده، بیش از چهل باب تربیتی و مسلکی از اهم مجالی ایمان بیان شده و....[۱]

  شرح شیخ زکریا انصاری بر رساله قشیریه نه یک شرح لغوی مبتذل است و نه تفسیری اشاری و عمیق بلکه نویسنده طریقتی میانه را در شرح این اثر گزیده است که خالی از عرضه مخل و تکرار ممل باشد. ساختار مطالب این اثر به صورت مزجی ارائه شده است و متن و شرح در نسق واحدی ارائه شده‌اند. شارح غالبا با عبارت «فیه دلالة...» به صورت واضح، مختصر و مستوفی کلمات مؤلف را شرح می‌نماید. هرچند رساله قشیریه از کتاب‌های معروف تصوف است و در بدو نظر ممکن است به نظر بیاید که بی‌نیاز از این شرح و امثال آن باشد، اما با مطالعه این شرح درمی‌یابیم که برای مطالعه رساله قشیریه تا چه حدی نیازمند خواندن آن همراه با چنین شرحی هستیم. احکام الدلالة... پیشتر با حاشیه شیخ عروسی به چاپ رسیده بوده است.[۲]

  محقق در این اثر، متن نویسنده را به شکلی متفاوتی از متن شارح نشان داده است تا از هم متمایز باشند.[۳]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب، ص12
  2. ر.ک: همان، ص13-14
  3. ر.ک: همان، 16

  منابع مقاله

  مقدمه کتاب.

  وابسته‌ها