إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر فی‌ أصول‌ الفقه‌ علی‌ مذهب‌ الإما‌م‌ أحمد بن‌ حنبل‌

  از ویکی‌نور
  إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر فی‌ أصول‌ الفقه‌ علی‌ مذهب‌ الإما‌م‌ أحمد بن‌ حنبل‌
  إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر فی‌ أصول‌ الفقه‌ علی‌ مذهب‌ الإما‌م‌ أحمد بن‌ حنبل‌
  پدیدآوراننمله، عبدالکریم (نويسنده) ابن قدامه، عبدالله بن احمد (نويسنده)
  عنوان‌های دیگرروضة‌ النا‌ظر و جنة‌ المنا‌ظر. شرح
  ناشردار العاصمة
  مکان نشرعربستان - ریاض
  سال نشر1417ق - 1996م
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد8
  کد کنگره
  /الف۲ ر۹۰۲8 155/8 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر فی‌ أصول‌ الفقه‌ علی‌ مذهب‌ الإما‌م‌ أحمد بن‌ حنبل‌، نوشته عبدالکریم بن علی بن محمد بن النمله از مؤلفین معاصر، شرح کتاب روضة الناظر و جنة المناظر فی اصول الفقه علی مذهب احمد بن حنبل، اثر عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدسی است که از منابع مهم در علم اصول فقه، در مراکز علمی است و لکن به سبب سخت بودن فهم مطالب و عبارات آن برای خوانندگان، مؤلف، تصمیم به شرح آن می‌گیرد. [۱].

  مؤلف برای هر متنی که از روضه الناظر، آورده، عنوانی را انتخاب کرده است و در مواقع لزوم، قبل از آوردن متن، توضیحی در مورد متن آتی، داده است و سپس متن اصلی را داخل پرانتز آورده و به توضیح و شرح آن اقدام می‌کند و هر جا که نیاز به‌تفصیل و بیان شعبه‌های مختلف بحث باشد، تفصیل بحث را آورده و محل نزاع را تبیین کرده است. [۲].

  گاهی ابن قدامه تعاریفی را آورده که بعدها از سوی دیگران، محل اشکال واقع شده است. شارح در چنین مواردی، یا به تبیین دیدگاه ابن قدامه و پاسخ به اشکالات، پرداخته و یا همراه با بیان ضعف دیدگاه ابن قدامه، به انتخاب نظریه دیگر همراه با علت انتخاب، اقدام نموده است. همچنین در برخی موارد، دیدگاه‌های دیگر را نیز اضافه کرده و ضمن ترجیح برخی از آن‌ها به علت ترجیح هم اشاره کرده است.[۳].

  براین‌اساس، کتاب، صرفا شرح نیست؛ بلکه می‌توان آن را تعلیقه و شرح نامید. تمام سعی مؤلف بر این است که دیدگاه‌های اصولی احمد بن حنبل، بیان شود و در کنار آن دیگر دیدگاه‌های اصولی از مذاهب دیگر هم ذکر شود. [۴].

  باتوجه‌به اینکه کتاب ابن قدامه، برگرفته از آثاری چون المستصفی، العده، التمهید و الوصول است؛ ازاین‌رو مؤلف هم در این شرح به منابع فوق مراجعه و از آن‌ها استفاده کرده است. [۵].

  کتاب در هشت جلد منتشر شده که مطالب آن به‌اجمال از این قرارند: مباحث مقدماتی و از جمله مقدمات منطقی، تقاسیم احکام (واجب و مندوب و مباح و حرام)، تکلیف و شروط آن، منابع احکام (کتاب و سنت و اجماع و عقل) که حجیت خبر واحد و نسخ از جمله مباحث مهم درضمن آن است، اصول عملیه متفق (استصحاب و اجماع) و مختلف (شرایع سابق، قول صحابی، استحسان، استصلاح)، مباحث امرونهی و مطلق و مقید و عموم و خصوص، قیاس و اجتهاد و تقلید، تعارض و تراجیح.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه شارح ص 9-10
  2. همان ص 11
  3. همان
  4. همان
  5. همان ص 14

  منابع مقاله

  1. متن کتاب


  وابسته‌ها