أيسر التفاسير: تفسير - أسباب نزول - احاديث - نماذج إعراب

  از ویکی‌نور
  أیسر التفاسیر: تفسیر - أسباب نزول - احادیث - نماذج إعراب
  أيسر التفاسير: تفسير - أسباب نزول - احاديث - نماذج إعراب
  پدیدآورانحومد، أسعد (نویسنده)

  شعراوی، محمد متولی (مصحح)

  مسلم، أحمد حسن (مصحح)

  س‍ل‍ق‍ین‍ی، اب‍راه‍یم‌ م‍ح‍م‍د (مقدمه‌نویس)
  ناشر[بی نا]
  مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
  سال نشر1419ق. = 2009م.
  چاپچاپ چهارم
  زبانعربی
  تعداد جلد3
  کد کنگره
  ‏/ح9الف9 / 98 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  أيسر التفاسير: تفسير - أسباب نزول - أحاديث - نماذج إعراب، تفسیری است 3 جلدی از جمله تفاسیر اهل سنت که به زبان عربی توسط اسعد محمود حومد نگاشته شده است.

  این کتاب برای تسهیل فهم عامه مردم در فهم معانی قرآن کریم نوشته شده و به جهت دسترسی مسلمانان غیر عرب به آن، مؤلف آن را به زبان‌های انگلیسی و فرانسه هم ترجمه کرده است.[۱] از ویژگی‌های این اثر می‌توان اصالت آن و راحتی تعابیرش و جمع میان ضرورات میراث اسلامی (اهل سنت) و مقتضیات فرهنگ امروزین و همچنین استیفای کامل معانی قرآنی و ضبط کامل حرکات و اعراب‌ها و افزودن فصلی طولانی مشتمل بر اعراب برخی کلمات و نصوص قرآنی به آن که خواندن یا فهمش بر برخی خوانندگان، دشوار است را نام برد.[۲]

  از دیگر ویژگی‌های کتاب، التزام نویسنده آن به طریقه سلف صالح در شرح آیات قرآن کریم است. مؤلف در شیوه نگارش از عالم دمشقی، استاد جمال‌الدین قاسمی تبعیت کرده؛ یعنی هنگامی که خواسته معنای جدیدی را از آیه بیان کند، آیه را ذکر کرده و معانی معروف و مألوف نزد علما برای آن را بیان می‌کند و سپس معنای مورد نظرش را تحت عنوان تنبیه ذکر می‌نماید.[۳] ویژگی دیگر اینکه، نویسنده کلماتی را که در قرآن مطابق رسم‌الخط عثمانی است و خواندنش برای نسل معاصر دشوار است، به‌صورت املای جدید نوشته تا خواندنش برای مطالعه‌کنندگان آسان باشد.[۴]

  چاپ حاضر چهارمین چاپ از کتاب است که در 3 جلد به چاپ رسیده؛ چاپ‌های پیشین کتاب در 2 جلد انجام شده بوده است.[۵] این کتاب در سال 1414ق/ 1994م، جایزه ملک فیصل را در عربستان سعودی دریافت کرده است.[۶]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه دکتر محمد احسان نص بر کتاب، ج1، ص8
  2. ر.ک: مقدمه دکتر عبدالله صالح عثیمین بر کتاب، همان، ص6
  3. ر.ک: مقدمه احمد حسن معلم بر کتاب، همان، ص11
  4. ر.ک: همان، ص12
  5. ر.ک: مقدمه چاپ چهارم کتاب، همان، ص5
  6. ر.ک: کتاب، همان، ص6-7

  منابع مقاله

  مقدمه‌های جلد اول کتاب.


  وابسته‌ها