أنوار الفقاهة: كتاب الزكاة

  از ویکی‌نور
  ‏ أنوار الفقاهة: کتاب الزکاة (لکاشف الغطاء حسن)
  أنوار الفقاهة: كتاب الزكاة
  پدیدآورانکاشف‌الغطاء، حسن (نويسنده)
  عنوان‌های دیگرکتاب الزکاة
  ناشرمؤسسة کاشف الغطاء العامة
  مکان نشرعراق - نجف اشرف
  سال نشر1422ق
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  أنوار الفقاهة: كتاب الزكاة، اثر حسن‌ بن جعفر کاشف‌الغطاء (متوفی ۱۲۶۲ق) از افراد مشهور خاندان کاشف الغطاست. این اثر که مشتمل بر یک دوره فقه استدلالی شیعه است در بیست‌ویک جلد به زبان عربی تألیف شده است. در این جلد از کتاب مباحث مرتبط با «زکات» و احکام فقهی آن و در انتها موضوع «خمس» مطرح شده است.

  أنوار الفقاهة، بر اساس ترتیب ابواب فقهی به نگارش درآمده و مشتمل بر بیشتر ابواب فقهی، به‌جز باب‌های صید و ذباحه، سبق و رمایه و حدود و دیات است[۱]‏. مباحث و احکام فقهی «زکات» همانند دیگر کتب فقهی با ذکر معنای لغوی و اصطلاحی زکات آغاز شده است. موضوع زکات در دو عنوان کلی زکات اموال و زکات فطره تحت مباحث یا اقوال متعددی مطرح شده است. موضوع خمس نیز با همین شیوه پایان‌بخش این جلد از کتاب است.

  پانویس

  1. ر.ک: امین، سید محسن، جلد 5، ص37

  منابع مقاله

  1. مدخل و متن کتاب.
  2. امین، سید محسن، أعیان الشيعة، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق.


  وابسته‌ها