أنوار الفقاهة: كتاب الحدود و التعزيرات

  از ویکی‌نور
  أنوار الفقاهة: کتاب الحدود و التعزیرات
  أنوار الفقاهة: كتاب الحدود و التعزيرات
  پدیدآورانمکارم شیرازی، ناصر (نویسنده) بهادری، ابراهیم (محقق)
  عنوان‌های دیگرکتاب الحدود و التعزیرات
  ناشرمدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب علیه‌السلام
  مکان نشرقم - ایران
  سال نشر1377 ش
  چاپ1
  موضوعتعزیه (فقه)

  حدود (فقه)

  فقه جعفری - قرن 14
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏1377
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة: کتاب الحدود و التعزيرات حاصل دروس خارج فقه آیت‌الله ناصر مكارم شيرازى در موضوع حدود و تعزيرات اسلامى است كه به همت برخى از شاگردان وى گردآورى و تقرير و توسط مدرسه علمیه الإمام علي بن أبي‌طالب(ع) در قم منتشر شده است.


  انگیزه تأليف

  نگارنده تلاش دارد وظايف و اختيارات حكومت و حاكم اسلامى را در اجراى حدود و تعزيرات بررسى كرده و اهمیت اجراى حدود و تعزيرات و ابعاد و آثار مختلف آنها را در سلامت جامعه اسلامى از فساد تبيين نمايد.

  وى بر آن است تا مسائل مستحدثه فقهى در این زمینه را مطرح و بررسى كند.

  ساختار

  به روش فقه استدلالى و با بهره‌گیرى از ادله کتاب، سنت و عقل به تبيين مباحث حدود و تعزيرات كه از ابواب فقه معاملات است مى‌پردازد

  گزارش محتوا

  ابتدا فلسفه تشريع حدود و تعزيرات و علت اهتمام شارع به اجراى آنها بررسى و تعريفى از حدّو تعزير و اقسام حدود و فرق بين حد و تعزير ارائه شده است.

  پس از آن اقسام حدود نزد اهل سنت بيان و حد زنا و حكم زنا و مصاديق آن تبيين شده است.

  نویسنده شرط تحقق زنا برای زانى يا زانيه را عقل، بلوغ و اختيار دانسته و به برخى از شبهات فقهى در مورد شروط تحقق زنا اشاره و مواردى را كه فردى با عذرى مرتكب زنا مى‌شود، به ویژه درباره شروط احصان و معناى احصان در زنا، توضيح مى‌دهد.

  در ادامه نگارنده به راه‌هاى اثبات زنا و شرايط اقرار به زنا و موارد حد قذف در اقرار به زنا و انواع اقرار اشاره نموده و احكام مربوط به اقامه بينه برایاثبات زنا و اقامه شهود و شرايط شهادت در زنا را بيان مى‌كند. وى همچنين به مقدار حد زنا با توجه به اقسام و کیفیت زنا به ویژه زناى محصه و زناى به عنف و میزان شلاق و يا حكم به سنگسار در صورت زناى محصنه مى‌پردازد و در صورت تكرار زنا، احكام شرعى آن راتبيين مى‌كند.

  در همین زمینه به برخى از آداب و شرايط اجراى حدود نيز اشاره، و مستحبات، واجبات، مكروهات و محرمات اجراى حد و کیفیت اجراى حد به ویژه شلاق زدن و سنگسار وهمچنين علنى بودن اجراى حدود را از لحاظ فقهى، بيان نموده است.

  در پایان کتاب نيز، مطالبى در خصوص حجيت علم قاضى تحليل و ديدگاه‌هاى برخى از موافقان و مخالفان حجيت علم قاضى، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

  نشانى منابع مورد استفاده مؤلف، در پاورقى آمده است.

  وابسته‌ها