ألفية السيوطي في علم الحديث

  از ویکی‌نور
  ألفية السيوطي في علم الحديث
  ألفية السيوطي في علم الحديث
  پدیدآورانسیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر (نويسنده)

  شاکر، احمد محمد (مصحح)

  حافظ عراقی، عبد الرحیم بن حسین (نويسنده)
  ناشرالمکتبة العلمیة
  مکان نشر[بی جا]
  سال نشر13سده
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  /س9الف8 108 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  ألفية السيوطي في علم الحديث، نوشته جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابی‌بکر سیوطی شافعی (849-911ق) است. او در این اثر، اصول و قاعده‌های علم حدیث را گرد آورده و به نظم کشیده است. این قاعده‌ها میزانی برای ارزیابی درستی و کژی روایاتند. احمد محمد شاکر، پژوهش کتاب را انجام داده است.

  هرچند، این الفیه به الفیه عراقی می‌ماند، از مباحث بیشتر و نظم‌یافته‌تری برخوردار است که به‌گونه‌ای موجز بیان شده‌اند. سیوطی نظم خود را بدیع، روان و دارای بیان شیرین توصیف می‌کند که در فهم خواننده گِره نمی‌اندازد و در آن، درازگویی دیده نمی‌شود[۱]‏. او می‌گوید: این الفیه را در پنج روز سروده است[۲]‏.

  سیوطی کتابش را با تعریف حدیث آغاز می‌کند و اقسام آن را می‌شناساند. او سپس، مباحث علم حدیث را با روش شناخت راویان مقبول و مردود پی ‌می‌گیرد و با شناخت تاریخ زادروز و مرگشان پایان می‌دهد. او در این میان، مباحث بسیاری را بیان می‌کند. برخی از آن‌ها عبارتند از: مراتب تعدیل و تجریح، تحمّل حدیث و اقسام آن، کتابت حدیث، الفاظ غریب حدیث، شناخت صحابه و تابعین و اتباع آنان، روایت فرزند از پدر و برعکس آن، لقب‌ها، کنیه‌ها، روایت مؤتلف و مختلف، شناخت راویان و...[۳]‏.

  این اثر با عنوان ألفية السيوطي في مصطلح الحديث و با جایگزینی واژه «مصطلح» به‌جای علم، کتاب‌شناسی شده است. احمد محمد شاکر (محقق) کتاب‌ها و اَعلامی را که در متن آمده‌اند، می‌شناساند[۴]‏ و برای تبیین بهتر علم حدیث، برخی عبارت‌های متن را توضیح بیشتری می‌دهد[۵]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص3
  2. ر.ک: همان، ص146
  3. ر.ک: همان، ص152-149
  4. ر.ک: همان، ص142 و 145
  5. ر.ک: همان، ص146

  منابع مقاله

  متن کتاب.


  وابسته‌ها