أسباب الخطا في التفسير: دراسة تأصيلية

  از ویکی‌نور
  أسباب الخطا في التفسير: دراسة تأصيلية
  أسباب الخطا في التفسير: دراسة تأصيلية
  پدیدآورانیعقوب، طاهر محمود (نویسنده)
  ناشردار ابن الجوزي
  مکان نشرعربستان - ریاض
  سال نشر1431ق.
  چاپچاپ دوم
  موضوعتفاسیر
  زبانعربی
  تعداد جلد2
  کد کنگره
  ‏ي7الف5 / 91/2 BP

  اسباب الخطا فی التفسیر تألیف نویسنده اهل سنت طاهر محمود محمد یعقوب (معاصر)، در بررسی خطاهای تفسیری مفسران و اسباب وقوع آن به رشته تحریر درآمده است. این اثر رساله دکترای مؤلف در دانشگاه مدینه بوده است.

  این کتاب در یک مقدمه، تمهید، چهار باب (در فصول و مباحث متعدد)، یک خاتمه و نه فهرست تدوین شده است.[۱] ‏ روش مؤلف در این اثر چنان‌که خود گفته است، عبارت است از:

  1. این اثر بررسی و نقدگونه است؛
  2. مثال‌هایی از خطاهای تفسیری مفسران اهل سنت، خوارج، شیعه، معتزله، اباضیه، #صوفیه و باطنیه از گذشته و حال با بیان بطلان آنها ذکر شده است؛
  3. مذهب صحیح اهل سنت و جماعت، اصل قرار گرفته و آنچه مخالف آن است، مردود شمرده شده است؛
  4. منشأ وقوع و اسباب خطا در تفسیر بیان شده است؛
  5. مبنای نقد و دیدگاه‌ها و آثار، غالباً تألیفات ابن تیمیه است.[۲]

  نویسنده در برخی موارد از جمله آنچه مربوط به شیعه و تفاسیر شیعه می‌باشد، دچار خطا گشته و مغرضانه سخن گفته است. از این جهت بایسته نقد و بررسی عالمانه است؛ او تفاسیر شیعه را در کنار تفاسیر خوارج مشتمل بر مباحث مضحک و گریه‌آور از غرائب و عجائب دانسته است.[۳]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص39-31
  2. ر.ک: هاشم‌زاده، محمدعلی، ص289؛ مقدمه، ص29-28
  3. ر.ک: همان؛ همان، ص17

  منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب.
  2. هاشم‌زاده، محمدعلی؛ «نگاهی به چند اثر جدید قرآنی معرفی و نقد»، پژوهش و حوزه، پاییز و زمستان 1383، شماره 19 و 20، ص 282 تا 291.


  وابسته‌ها