أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء

  از ویکی‌نور
  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
  پدیدآورانعبدالغفار، محمد حسن (نويسنده)
  ناشردار ایه‌.ام‌
  مکان نشرنامشخص
  سال نشر13سده
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد11
  کد کنگره
  ع9الف2 157 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء اثر محمدحسن عبدالغفار، در بررسی اختلافات فقهی ناشی از اختلاف در قواعد اصولی.

  مطالب، در قالب یازده جلد، ارائه گردیده است. جلد نخست، به موضوع اشتیاق به علم اصول و اشاره به اهمیت آن، اختصاص‌یافته است. در این جلد، ابتدا فضیلت علم و عالم تشریح گردیده[۱] و سپس ضمن تشویق به تمسک به کتاب و سنت[۲]، به بحث پیرامون چگونگی اجتهاد در عصر نبوی[۳] و عصر خلفای راشدین و بیان ویژگی‌های آن، پرداخته شده است[۴]. در ادامه، موضوعات مهم و تأمل‌برانگیزی پیرامون سبب اختلاف در اقوال پیامبر(ص) و احوال صحابه[۵]، اختلاف صحابه در حکم فعل نبوی(ص)[۶] و اختلاف فقهی به وجود آمده در اختلاف در حکم فعل پیامبر(ص) مطرح گردیده [۷] و در پایان، مسئله تعارض ادله و جمع بین آنها[۸] و شناخت و آگاهی به ناسخ و منسوخ و اثر آن در اختلاف فقهی[۹]، به‌خوبی تبیین و تشریح شده است.

  مسئله تشریع و مصادر آن در دوران پیامبر(ص)، موضوع جلد دوم را به خود اختصاص داده است. از جمله مباحث مطرح شده در این جلد، عبارت است از اثر اختلاف قرائات در اختلاف مسائل فقهی مانند اختلاف در مسئله شستن پاها در هنگام وضو[۱۰]، اختلاف علما در حکم تیمم جنب[۱۱] و اختلاف در صحابه در موضوع ربا[۱۲].

  در جلد سوم، مسئله شک در ثبوت حدیث و اختلاف در فهم نص و تفسیر آن، مطرح گردیده است. این مسئله، از جمله مسائل مهم علم اصول بوده که باعث بروز اختلافات فراوانی میان علما شده است. در این جلد، ضمن پرداختن به این موضوع، مثال‌های متعددی برای آن ذکر و تشریح شده است[۱۳].

  در جلد چهارم، به بررسی تعارضاتی پرداخته شده که ناشی از اشتراکات لفظی بوده و نصی نیز در آن مسئله وجود ندارد[۱۴].

  استدلال به مفهوم مخالف و عام و خاص، احتجاج به مفهوم موافق و عموم مقتضی، اقتضای امر در وجوب، اقتضای فور و تراجی در امر مطلق، نهی، مطلق و مقید و اجماع، قیاس و مصالح مرسله، مسائلی است که به ترتیب، در جلد پنج تا یازده، موردبحث و بررسی قرار گرفته است.

  پانویس

  1. متن کتاب، ج1، ص2
  2. همان، ص6
  3. همان، ص10
  4. همان، ص15
  5. همان، ص16
  6. همان، ص20
  7. همان، ص21
  8. همان، ص22
  9. همان، ص23
  10. همان، ج2، ص3
  11. همان، ص7
  12. همان، ص10
  13. همان، ج3
  14. همان، ج4

  منابع مقاله

  متن کتاب.


  وابسته‌ها