أبحاث أصولیة: کتاب التعارض

  از ویکی‌نور
  أبحاث أصولیة: کتاب التعارض
  أبحاث أصولیة: کتاب التعارض
  پدیدآورانشهیدی، محمد تقی (نويسنده)
  عنوان‌های دیگرکتاب التعارض
  ناشر[بی نا]
  مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
  سال نشر13سده
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد2
  کد کنگره
  .. /ش9الف2 159/8 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  أبحاث أصولية؛ كتاب التعارض، اثر محمدتقی شهیدی، از فقهای معاصر شیعه است که در دو جلد نوشته شده است.

  کتاب، فاقد هرگونه مقدمه و توضیحی است. از مرور مطالب کتاب و ترتیب ابحاث و شیوه ورود به بحث، به نظر می‌رسد که مؤلف عنایت ویژه‌ای به مباحث شهید صدر در کتاب «بحوث في علم الأصول» دارد[۱]. گرچه در این میان، به دیدگاه‌های فقهای دیگر، چون: امام خمینی و آیت‌الله خویی و آخوند خراسانی و نائینی و ایروانی هم توجه داشته است. وی بعد از طرح هر مسئله و جوانب آن، ابتدا آرای اصولیون دیگر را مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان دیدگاه ارجح را انتخاب و یا دیدگاه خود را بیان می‌کند.

  مؤلف در عین اینکه سعی در تفصیل و تنقیح هرچه بیشتر مباحث و تبیین جوانب مختلف موضوع دارد، اما سعی کرده است از اطناب مطالب و طرح مباحث استطرادی پرهیز کند.

  بررسی تعاریف تعارض و بیان اقسام آن، محل جریان تعارض و تفاوتش با تزاحم، بیان مسالک تزاحم، مرجحات باب تزاحم و شروط آن، منشأهای اختلاف حدیث از جانب ائمه و روات، تعارض مستقر و غیر مستقر و بیان و توضیح اقسام آن، بررسی اخبار علاجیه و همچنین روایات ترجیح، از جمله مباحثی هستند که مؤلف در این دو جلد، آنها را مورد بررسی کامل و دقیق قرار داده است.

  گرچه اقسام تعارض غیر مستقر در متن کتاب، سه قسم بیان شده[۲]، ولی در ادامه به چهار قسم («حکومت و ورود»، «تخصیص»، «مطلق و مقید منفصل» و «تعارض ظاهر با اظهر یا نص») اشاره شده است. همچنین گویا در شماره‌گذاری اقسام هم اشتباهی رخ داده و بعد از قسم دوم (تخصیص)، از مطلق و مقید منفصل به قسم چهارم تعبیر شده و از قسم سوم خبری نیست[۳].

  پانویس

  1. برای نمونه ر.ک: متن کتاب، ج1، ص18 و 31 و 52 و 72
  2. ر.ک: همان، ص356
  3. ر.ک: همان، ص400 و 450 و 463

  منابع مقاله

  متن کتاب.

  وابسته‌ها