آیین زرتشت (شریعتی)

  از ویکی‌نور
  آیین زرتشت (شریعتی)
  آیین زرتشت (شریعتی)
  پدیدآورانشریعتی، علی
  ناشربنیاد شریعتی
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1388
  چاپیکم
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  BL۱۵۷۲/ش۴/آ۹

  آیین زرتشت، کتابی است کم‌حجم و مختصر که دربردارنده درس‌های سیزدهم و چهاردهم از سلسله درس‌گفتارهای «تاریخ و شناخت ادیان» دکتر علی شریعتی که در تاریخ سوم و هفدهم بهمن 1351 در تالار کتابخانه ارشاد ایراد گردیده است.

  کتاب از نظر ساختار دارای دو بخش اصلی است:

  1. بخش اول که شامل درس‌گفتار سیزدهم می‌شود، بخش مفصل نوشتار را دربردارد. ابتدا به معرفی دین و آیین‌های بومیان ایرانی و آریاییان و همسانی برخی عقاید هند و ایرانیان پرداخته شده است. سپس در ادامه، جادو به عنوان اساس میتراییسم معرفی و مفهوم و چگونگی قربانی در اسلام و زرتشت بررسی می‌گردد. دکتر شریعتی در همین بخش، از ظهور زرتشت و اندیشه توحید و ثنویت خیر و شر، امشاسپندان و برخی مسائل مربوط به وقایع پس از مرگ، یعنی عبور از چینوَد پُل سخن به میان می‌آورد و دین زرتشتی را به عنوان دینی واقعیت‌گرا و دارای فلسفه مثبت تاریخی می‌شناساند. با وجود این، معتقد است که دین زرتشتی در پاره‌ای موارد سطحی و بی‌روح بوده، حتی سبب ورود اندیشه جبری به اسلام شده است.
  2. بخش دوم که درس‌گفتار چهاردهم آن را تشکیل می‌دهد، به مقایسه و بررسی جهان‌بینی اسلامی و زرتشتی اختصاص دارد و در ادامه کوشیده است تا قرینه‌های عقلی و نقلی را از اوستا جهت شناختن بهتر مذهب راستین زرتشت ارائه کند. همچنین برخی مفاهیم و آموزه‌های دین زرتشتی از جمله ریته، قیامت و توحید را مورد توجه قرار داده است[۱].

  پانویس

  1. شرفایی، محسن؛ اکبری چناری، علی، ص54-55

  منابع مقاله

  شرفایی، محسن؛ اکبری چناری، علی، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان (دفتر چهارم: ادیان ایران باستان)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، 1396.

  وابسته‌ها