آینده در قلمرو اسلام

  از ویکی‌نور
  آینده در قلمرو اسلام
  آینده در قلمرو اسلام
  پدیدآورانسید قطب (مؤلف)، خامنه‌ای، سید علی (مترجم)
  ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی
  مکان نشرتهران
  سال نشر1369
  چاپدوم
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  BP۲۳۰/ق۶آ۹

  آینده در قلمرو اسلام، برگردان فارسی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای از «المستقبل لهذا الدین» نوشته سید قطب است.

  در مقدمه‌ای که مترجم کتاب آورده گرایش عموم طبقات به مسائل مذهبی و علاقه به فراگرفتن این مسائل و تحلیل و تحقیق را یادآور شده است، که ضرورت تدوین اصول و مبانی اساسی اسلام را همراه با تحلیل کامل، جهت آشنایی با احکام اصولی اسلام ایجاب می‌نماید. به گفته مترجم، این کتاب قدمی بزرگ و مؤثر در راه انجام این رسالت است، که با وضعی ابتکاری ماهیت دین را معرفی کرده و سرانجام حکومت جهان را پیروزی مکتب اسلام می‌داند.

  مؤلف کتاب، با عنوان «اسلام، راه زندگی» اسلام را دینی می‌داند که جهان هستی را می‌شناساند و موقعیت و هدف انسان را در صحنه هستی مشخص می‌کند. همچنین دارای برنامه‌ای است که کلیه سازمان‌ها و تشکیلات زندگی‌ساز را داراست؛ زیرا دارای سازمان اخلاقی، تشکیلات سیاسی و شکل و خصوصیات حکومت، نظام اجتماعی - اقتصادی و دارای حقوق بین‌الملل و همبستگی جهانی است. این دین مردم از جاهلیت به خداپرستی سوق می‌دهد و احکام و مقررات منخصر به خود دارد. این دین نمی‌تواند از دنیا جدا باشد و برنامه الهی آن تنها در مفاهیم ذهنی، دستورهای اخلاقی، تشریفات و تظاهرات مذهبی منحصر نمی‌گردد. اروپا خود مروج جدایی دین از دنیا بوده و خود در دامن آن گرفتار آمده است. تاریخ مسیحیت و تفتیش عقاید نیز، باعث روشنفکری و تحددطلبی شد، ولی راه نجات در افکار غربیان نیست. نویسنده سپس با اشاره به نظر برتراند راسل در مورد پایان دوران تفوق و برتری نژاد سفید، انحطاط تمدن غرب را تحلیل کرده و مارکسیسم را در ستیز با سرنوشت انسان توصیف می‌کند و آن را حکومت زور و سرنیزه و فاقد ضمانت برای ترقی و سعادت جامعه معرفی می‌کند. به گفته او، اسلام فرشته نجات است و دارای برنامه‌ای متناسب با سرنوشت انسان و برآورنده نیازهای واقعی وی و ضامن هماهنگی و همبستگی انسان است، که در روزگار حکومت اسلامی و در آن نظام تحقق‌یافتنی است.[۱]

  پانویس

  1. حقیقت، سید صادق، ص29-30

  منابع مقاله

  حقیقت، سید صادق، اندیشه سیاسی در اسلام: کتاب‌شناسی توصیفی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1377ش.

  وابسته‌ها