آل عبدالجبار بحرانی، سلیمان بن احمد

  از ویکی‌نور
  آل عبدالجبار بحراني، سليمان بن احمد
  نام آل عبدالجبار بحراني، سليمان بن احمد
  نام‌های دیگر سلیمان بن احمد بن حسین آل عبدالجبار بحرانی قطیفی
  نام پدر احمد
  متولد بحرین
  محل تولد
  رحلت 1266ق
  اساتید سید محمدمهدی بحرالعلوم طباطبایی نجفی
  برخی آثار إرشاد البشر في شرح الباب الحادي عشر
  کد مؤلف AUTHORCODE22157AUTHORCODE

  سلیمان بن احمد بن حسین آل عبدالجبار بحرانی قطیفی، از علمای بحرین و مراجع تقلید در عمان و مسقط بوده است. سید محمدمهدی بحرالعلوم طباطبایی نجفی، از اساتید او و «إرشاد البشر في شرح الباب الحادي عشر»، از آثار اوست.

  زندگی‌نامه

  وی از قطیف به مسقط نقل مکان کرد و در آنجا ساکن شد. در آن زمان آنجا بحرینی‌های زیادی ساکن بودند. طلاب و فضلا برای آموختن و حل مسائل به وی مراجعه می‌کردند تا به مرجعیت آن بلاد و اطراف آن رسید. او در 1266ق، از دنیا رفت[۱].

  در نگاه دیگران

  سید محسن امین در «أعيان الشيعة» او را با عبارات عالم فاضل و فقیه محدث و مرجع مردم، خاصه علمای آنان در مسائل و معضلات در شهرهای عمان و بسیاری از شهرهای بحرین یاد کرده و گفته بسیاری از مردم عمان و مسقط و آن حوالی از وی تقلید می‌کردند. شیخ علی بلادی هم در «أنوار الدرين» درباره وی می‌نویسد: او از عالمان بزرگ و فقهای نیک و در غایت انصاف و صفات نیکو، بود[۲].

  اساتید و شاگردان

  از اساتید شیخ سلیمان، می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:

  1. شیخ مبارک آل حمیدان؛
  2. شیخ محمد بن عبدالجبار کبیر؛
  3. سید محمدمهدی بحرالعلوم طباطبایی نجفی.

  از شاگردان وی می‌توان از شیخ حسن بن جعفر کاشف‌الغطاء یاد کرد[۳].

  آثار

  1. النجوم الزاهرة في فقه العترة الطاهرة؛
  2. شرح المفاتيح؛
  3. الأنوار المشرقية في شرح اللمعة الدمشقية؛
  4. إرشاد البشر في شرح الباب الحادي عشر؛
  5. شرح فصول محقق طوسی؛
  6. شرح ایساغوجی؛
  7. شرح شمسیه؛
  8. شرح تهذيب المنطق؛
  9. رسالة في المناسك؛
  10. رسالة في الجزء الذي لا يتجزأ؛
  11. رسالة في الرجعة؛
  12. رسالة في المعارف الخمس؛
  13. رسالة في الرد على النصارى؛
  14. رسالة في الواحد لا يصدر منه إلا واحد؛
  15. رسالة في انعتاق أم الولد بعد موت سيدها من حصة ولدها؛
  16. رسالة في أجوبة مسائل الشيخ غانم القطري البحراني في مسائل الرجعة؛
  17. رسالة في أجوبة مسائل العلامة الشيخ أحمد بن عصفور؛
  18. رسالة في الطهارة و الصلاة؛
  19. حاشية على المدارك؛
  20. منظومه‌ای در المنطق که آن را «جواهر الأفكار» نامیده است؛
  21. أرجوزة في أصول الفقه؛

  و...[۴].

  پانویس

  1. ر.ک: آل عبدالجبار بحرانی، ص15
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: همان
  4. ر.ک: همان، ص16

  منابع مقاله

  آل عبدالجبار بحرانی، سلیمان بن احمد، «إرشاد البشر في شرح الباب الحادي عشر»، تحقیق ضیاء بدر آل سنبل، مؤسسه طلیعه نور، قم، چاپ اول، 1430 ق.

  وابسته‌ها