آفت‌ها و آسیب‌های انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

  از ویکی‌نور
  آفت‌ها و آسیب‌های انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)
  آفت‌ها و آسیب‌های انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)
  پدیدآورانمؤسسه فرهنگی قدرولایت (تدوین)
  ناشرمؤسسه قدرولایت
  مکان نشرتهران
  سال نشر1383
  چاپچهارم
  موضوعخمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸-- نظریه درباره انقلاب اسلامی ایران --تاریخ، 1357
  زبانفارسی
  کد کنگره
  ‏۱۵۷۴DSR/۵/الف۸آ۷ ۱

  آفت‌ها و آسیب‌های انقلاب اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، دشمنان بشریت اگرچه در صفات استکبار و استعمار مشترکند، اما برخی در درون نظام جمهوری اسلامی به شیطنت مشغولند و درجهت براندازی این نظام دینی و مردمی تلاش می‌کنند. حضرت امام خمینی در بسیاری از رهنمودهای گران سنگ خود، به معرفی و شناساندن دشمنان و شیوه‌های دشمنی آنان پرداخته و راهکارهای مقابله را نیز برشمرده‌اند.

  اما نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که:

  1. برخی از این دشمنی‌ها فراتر از زمان و مکان هستند، یعنی در همه زمان‌ها امکان خطرساز بودن آن‌ها وجود دارد. مانند گرایش به اشرافیت.

  2. اولویت بندی خطرات بسیار ضروری است.ممکن است خطر برای اسلام و استقلال کشور باشد که طبعاً بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

  3. فداکاری برای اسلام، وحدت کلمه، عمل به اسلام و احکام آن،اطاعت از رهبری و قوانین، پافشاری بر اصول و ارزش‌های انقلاب و... از جمله مواردی هستند که بایستی اقشار مختلف بدان توجه نمایند.

  ساختار

  اثر حاضر دغدغه‌ها و نگرانی‌های حضرت امام را در یازده حوزه در قالب یازده فصل بیان می‌کند که عبارتند از:

  1. از ناحیه تفرقه و اختلاف 2. از ناحیه روحانیت و حوزه‌های علمیه 3. در حوزه عدم تحقق اسلام و بد نمایش داده شدن آن 4. در حوزه مسئولین و مدیران نظام 5. از ناحیه مردم 6. در حوزه دانشگاه‌ها و آموزش کشور 7. در حوزه رسانه‌های عمومی بویژه صداوسیما 8. در حوزه نیروهای مسلح و رزمندگان 9. در حوزه روشنفکری و روشنفکران 10. در حوزه اطلاعات و قضاوت 11. در حوزه بین‌المللی

  گزارش محتوا

  1- دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از ناحیه تفرقه و اختلاف

  امروز خطر بزرگی است. سابق از وحدت مسلمین می‌ترسیدند، ولی مسئله‌ای علمی بود و نه عینی؛ امروز که ایران به اعتماد خدا نهضت کرد، اینها یافتند و احساس کردند، در عین حال دیدند که ملتی با نداشتن اسلحه و با قدرت اسلام و ایمان و وحدت کلمه، غلبه کردند بر شیاطین که دارای همه تجهیزات بودند؛ دارای اسلحه‌های مدرن بودند، و دولت‌های بزرگ مثل امریکا و انگلستان پشتیبانی شان کردند، نتوانستند شاه را نگه دارند.

  اختلافات را در یک اموری که نباید هم در آن اختلاف کرد، این اختلافات را کنار بگذارید همه. این حزب بازی و نمی‌دانم گروه گروه کاری‌ها را.

  .2 دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از ناحیه روحانیت و حوزه‌های علمیه این قشر مؤثر و سرنوشت ساز را خطرات متعددی تهدید می‌نماید، که به اختصار آنچه از فرمایشات حضرت امام برمی‌آید عبارتند از:

  - خروج از زی طلبی و ساده زیستی و گرایش به دنیا و نفوذ تشریفات در حوزه‌ها

  - اعمال خلاف شئون اسلام و لباس روحانیت

  - پیدایش اختلاف بین علما و روحانیون

  - عمل نکردن به علم و گفتار خود

  - یک بعدی نگریستن به اسلام

  - عدول از حمایت از محرومین و پابرهنه‌ها

  - نفوذ در حوزه‌ها و خارج شدن فقه از مسیر خود

  -وجود روحانیت متحجر و مقدس نما و روحانی نمایان - لغزش از اسلام

  - عدم حضور در مسئولیت‌های قضاوت

  - کناره گیری از دخالت در امور نظام

  3. دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از عدم تحقق اسلام و بدنمایش داده شدن آن، آنی که اهمیت دارد این است که وجهه اسلام محفوظ باشد؛ صورت اسلام آن طوری که هست باشد. امروز که دست ما افتاده یک جوری نمایش ندهیم که بگویند اسلام این است. اگر ما هم در این مبارزه‌ای که می‌کردیم شکست می‌خوردیم، کشته می-شدیم، اسلام از او ضرری نمی دید. بلکه اسلام نفع می‌دید....خلاف ما برای امام زمان(عج) سرشکستگی دارد.

  4.دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حوزه مسئولین و مدیران نظاممی‌توان نگرانی‌هایی که از ناحیه مسئولین و مدیران نظام است را از دیدگاه حضرت امام چنین دسته‌بندی نمود:

  -خودخواهی‌ها و زیاده طلبی‌ها و غفلت از خدا

  -نفوذ افراد غیرصالح در مراکز قدرت و انجمن‌ها و حمایت مسئولان از آن‌ها

  -سستی در پیاده کردن احکام و مقررات اسلام

  -خودرأیی و خارج از مقررات و قانون عمل کردن

  -اختلاف و تضعیف دستگاه‌ها و قوای دیگر کشور

  -خروج از ساده زیستی و گرایش به اشرافی گری

  -التقاط اسلام با سایر مکاتب

  -اشتغال به کارهای غیرضرور و غافل شدن از حل مشکلات مردم

  -عدم توجه به تهاجم جهان خواران در شکل‌ها و شیوه‌های مختلف

  5.دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از ناحیه مردم

  نگرانی‌ها و خوف حضرت امام در این زمینه را نیز می‌توان تحت عنوان عناوین زیر مطرح کرد:

  -سستی از حضور در انتخابات

  -عدم استقامت در راه انقلاب اسلامی و توجه به گرفتاری‌ها و مسائل شخصی

  -بی صبری در برابر کمبودها

  -عدم رعایت قانون و سوء استفاده از آزادی

  -جدایی از روحانیت

  6.دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حوزه دانشگاه‌ها و آموزش کشورمی‌توان دغدغه‌های حضرت امام در مورد دانشگاه‌ها را در قالب عناوین زیر بیان نمود:

  -نفوذ مخالفان نظام درمراکز آموزشی و دانشگاه‌ها

  -نفوذ و اعمال نظر در متون آموزشی

  -ایجاد اختلاف و تشتّت در دانشگاه‌ها

  -جدایی دانشجویان از روحانیون، جدایی دانشگاه از حوزه‌های علمیه و جدایی علم از تهذیب

  7.دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حوزه رسانه‌های عمومی بویژه صداو سیما دغدغه‌های امام خمینی در مورد صداوسیما عبارتند از:

  -عدم انعکاس اخبار بطور واقعی و براساس موازین اسلام

  -عدم ارائه و انعکاس مسائل بر مسیر اسلام

  -سوء استفاده از آزادی

  -انعکاس اختلافات

  -عدم تبیین و ارائه فرهنگ اسلامی و تهذیب مردم

  8. دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حوزه نیروهای مسلّح و رزمندگاناز جمله این نگرانی‌ها که حضرت امام مفصّل به آن‌ها اشاره کرده‌اند بطور مختصر عبارتند از:

  -عدم تصفیه ارتش از فساد و افراد فاسد

  -عدم اطاعت از مافوق و رعایت سلسله مراتب

  -سستی در حفظ ارتباط با روحانیون و محافل انس و برادری

  -بی توجهی به بسیج و گسترش تفکّر بسیجی

  -غفلت از خدا و پدید آمدن غرور

  -ورود در بازی‌های سیاسی و احزاب و گروه‌ها

  -عدم تصدّی فرماندهان پاکدامن

  9. دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حوزه روشنفکری و روشنفکران

  امام خمینی در سخنرانی‌های مختلف دغدغه‌های خود را در مورد روشنفکران بیان فرمودند که به صورت خلاصه عبارتند از:

  -مخالفت با اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دموکراسی

  -کنارزدن روحانیت

  -گسترش فرهنگ غرب و غربزدگی

  10. دغدغه‌ها و نگرانی در حوزه اطلاعات و قضاوت حضرت امام در زمینه قضاوت در مورد مسائل زیر احساس نگرانی می‌کردند:

  -غرض ورزی و گرایش افراد اطلاعات

  -غیرصالح بودن قضات و انحراف در قضا

  -مستقل نبودن قوه قضاییه و قاضی

  11. دغدغه‌ها و نگرانی بین‌الملل و حوزه خارج از کشورعناوین نگرانی‌های حضرت امام در مورد مسائل بین‌الملل عبارتند از:

  -جدایی دین از سیاست در کشورهای اسلامی

  -روحانیون درباری و مزدور

  -بی تفاوتی دولت‌های اسلامی نسبت به سرنوشت مسلمانان

  -برقراری روابط ظالمانه با کشورهای دیگر

  -استکبار جهانی، امریکا و سلاح های کشتار جمعی

  -صهیونیسم و اسراییل غاصب[۱]  پانویس

  1. ر.ک: بی‌نام، ص24-26

  منابع مقاله

  بی‌نام، طوبی اندیشه (سطح دوم)، سیر مطالعاتی اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره)

  وابسته‌ها