آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری

  از ویکی‌نور
  آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری
  آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری
  پدیدآورانباباپور گل‌افشانی، محمد مهدی (نويسنده)

  میراحمدی، منصور (نويسنده)

  بی نیاز، علیرضا (نويسنده)
  ناشرمرکز بين‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1390ش - 1433ق
  چاپ1
  شابک978-964-195-457-6
  موضوعمطهری، مرتضی، ۱۲۹۹ - ۱۳۵۸ - نظریه‏‌های سیاسی و اجتماعی
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  /م6 ب22 233/7 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری اثر محمدمهدی باباپور و دیگران، در معرفی و بررسی اندیشه سیاسی شهید مرتضی مطهری (1298- 1358ش).

  مطالب در شش فصل، تنظیم شده است. در فصل اول، نگاهی گذرا به زندگی علمی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی شهید مطهری شده و دوران کودکی، مراحل تحصیل و تهذیب، اساتیدی که از محضرشان علم آموخت و فعالیت‌های علمی- فرهنگی و سیاسی- اجتماعی ایشان، بررسی شده است. همچنین به معرفی مهم‌ترین آثار و منابع گفتاری و نوشتاری ایشان نیز پرداخته شده است[۱].

  در فصل دوم، به بررسی مبانی نظری اندیشه سیاسی استاد مطهری پرداخته شده است. در فصل پیشین، تأثیرپذیری اندیشه استاد از زمینه‌ها و شرایط سیاسی- اجتماعی، در قالب زندگی‌نامه سیاسی ایشان، مورد بررسی قرار گرفته و در این فصل نیز باتوجه‌به آثار استاد، مهم‌ترین بنیان‌های نظری اندیشه سیاسی ایشان، تبیین گردیده است. نویسنده مبانی نظری اندیشه سیاسی استاد مطهری را به مبانی هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی تقسیم کرده است. این تقسیم سه‌گانه، ازآن‌روست که به نظر نویسنده، بنیان‌ها و زیرساخت‌های فکری استاد، در مرحله اول، ناظر به هستی و آفرینش بوده، در مرحله دوم دیدگاه‌های انسان‌شناختی وی نمایان شده و در مرحله سوم، شیوه‌ها و منابع معرفتی و مفروضات تئوریک و معرفت‌شناختی ایشان، مطرح شده است. این مبانی در واقع ماهیت اندیشه سیاسی شهید مطهری را رقم می‌زنند[۲].

  در فصل سوم، خواننده با دیدگاه استاد مطهری درباره مسئله حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه آشنا خواهد شد؛ موضوعی که همواره در تاریخ فقه شیعه برای عالمان بزرگ شیعی مطرح بوده است. استاد ضمن پرداختن به مفهوم حکومت و ولایت‌فقیه، به‌ضرورت حکومت اشاره کرده و به بیان دلیل‌های عقلی و نقلی ولایت‌فقیه، مبانی مشروعیت و حدود و اختیارات آن پرداخته است[۳].

  در فصل چهارم، ضمن بررسی مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی استاد، چگونگی برجسته شدن وجه سیاسی این مفهوم، بیان شده است[۴]. در فصل پنجم، انقلاب در اندیشه سیاسی استاد مطهری موردبحث و بررسی قرار گرفته[۵] و در فصل ششم، از عدالت در اندیشه سیاسی ایشان، سخن به میان آمده است[۶].

  پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص11
  2. ر.ک: همان، ص25- 26
  3. ر.ک: همان، ص49
  4. همان، ص86
  5. همان، ص103
  6. همان

  منابع مقاله

  متن کتاب.

  وابسته‌ها