آشنایان ره عشق (مجموعه مقالاتی در معرفی شانزده عارف بزرگ)

  از ویکی‌نور
  آشنایان ره عشق (مجموعه مقالاتی در معرفی شانزده عارف بزرگ)
  آشنایان ره عشق (مجموعه مقالاتی در معرفی شانزده عارف بزرگ)
  پدیدآوراناسفندیار، محمودرضا (گردآورنده)

  گروهی از نویسندگان (نویسنده)

  پورجوادی، نصرالله (ناظر)
  ناشرسازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرکز نشر دانشگاهی
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1384ش.
  چاپچاپ یکم
  موضوععارفان – سرگذشت‌نامه عرفان – مقاله‌‌ها و خطابه‌‌ها
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏5آ 5الف / 278 BP

  آشنایان راه عشق، تألیف گروهی از نویسندگان، مجموعه مقالاتی در معرفی شانزده عارف بزرگ است. این اثر به کوشش محمودرضا اسفندیار، زیر نظر نصرالله پورجوادی فراهم آمده است. این اثر با انگیزه معرفی گروهی از عارفان بزرگ مسلمان از نقاط مختلف جهان اسلام شکل گرفته است[۱]‏. نویسنده در شیوه انتخاب عرفا می‌نویسد: بیشترین تأکید ما در این طرح معرفی ابعاد فکری و معرفتی این عارفان و تأثیرات آنان در بالندگی تفکر اسلامی بوده است، نه صرفاً شرح احوال و سوانح زندگی ایشان. اما پرواضح است که انتخاب چند شخصیت عرفانی از تاریخ پرفروغ سنت معنوی اسلام تا چه اندازه دشوار است... اما پس از در نظر گرفتن ویژگی‌ها و معیارهایی چون جریان‌سازی، مکتب‌آفرینی و تأثیرات ژرف فکری و معنوی در فرهنگ اسلامی و با مشورت و رأی‌زنی با صاحب‌نظران این حوزه چند شخصیت مهم انتخاب شدند... در گام بعد برای نگارش هریک از مقالات از محققان و عرفان‌پژوهان ایرانی (مقیم داخل و خارج کشور) و غیر ایرانی دعوت به عمل آمد[۲]‏. در ابتدای کتاب، این نویسندگان به‌اختصار معرفی شده‌اند؛ شهرام پازوکی، نصرالله پورجوادی، فروزان راسخی و آنابل کیلر و... از آن جمله‌اند[۳]‏.

  رابعة العدویة، بایزید بسطامی، جنید بغدادی و ابوسعید ابوالخیر، از جمله عرفای معرفی‌شده در کتاب هستند که هرکدام توسط یکی از نویسندگان معرفی شده‌اند.

  پانویس

  1. ر.ک: پیشگفتار، صفحه پنج
  2. ر.ک: همان، صفحه پنج و شش
  3. ر.ک: معرفی مؤلفان، صفحه هفت تا نه

  منابع مقاله

  پیشگفتار و معرفی مؤلفان.

  وابسته‌ها