آسیب‌شناسی فهم حدیث

  از ویکی‌نور
  آسیب‌شناسی فهم حدیث
  آسیب‌شناسی فهم حدیث
  پدیدآوراندلبری، علی (نويسنده)
  ناشردانشگاه علوم اسلامي رضوی. دفتر پژوهش
  مکان نشرایران - مشهد مقدس
  سال نشر1391ش
  چاپ1
  شابک978-964-7673-94-5
  موضوععلل الحدیث - حدیث
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  /د8آ5 110/3 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  آسیب‌شناسی فهم حدیث، تألیف سید علی دلبری (متولد 1347ش)، پژوهشی است که به بررسی آسیب‌های درونی و بیرونی فهم حدیث، راه‌های شناسایی آسیب و مباحثی از این دست پرداخته است. حدیث در تاریخ خویش با آسیب‌هایی چون: تصحیف، تحریف، زیادت و نقیصه، نقل به معنا و تدلیس، روبه‌رو بوده است و سره و ناسره به هم آمیخته‌اند. نظر به آسیب‌های یادشده که حدیث را همانند هر پدیده دیگر فراگرفته است، آسیب‌شناسی فهم حدیث اهمیت بسزایی دارد؛ چه، اندک تغییری در حدیث، فهم ما را از مقصود اصلی معصوم با مشکل مواجه می‌سازد. کتاب‌شناسی فهم حدیث به‌صورت کاربردی و گسترده به بررسی آسیب‌های فهم حدیث پرداخته است. متن حاضر به بررسی بیش از پنجاه آسیب پرداخته است[۱]. این نوشتار در هفت فصل تنظیم گردیده است. فصل نخست پیش‌درآمدی است که به بیان کلیات و مبادی بحث اختصاص یافته است و به مباحثی همچون جایگاه فهم حدیث، علوم حدیث و آسیب‌شناسی فهم حدیث، مفهوم آسیب‌شناسی فهم حدیث، اهمیت موضوع، ضرورت، فواید و پیشینه بحث می‌پردازد[۲]. در فصل دوم، عوامل آسیب‌زا در حوزه فهم حدیث بیان شده است و به دنبال پاسخی برای این پرسش است که کدام‌یک از این آسیب‌ها، خود مولد آسیب‌های دیگری است؟ در فصل سوم، آسیب‌ها و مشکلات بیرونی حدیث بررسی شده است. فصل چهارم، به بررسی آسیب‌ها و مشکلات درونی حدیث می‌پردازد. در فصل پنجم، موانع خود حدیث‌پژوه در فهم حدیث، مطرح گردیده است. فصل ششم، به بیان راه‌های شناسایی آسیب اختصاص یافته و در پایان، فصل هفتم، به فقدان شرایط لازم فهم حدیث پرداخته است. در این پژوهش به دلیل چندبعدی بودن موضوع آن، از ترکیب چند روش پژوهشی متفاوت استفاده شده است. روش تحقیق در این موضوع، روش کتابخانه‌ای است که عبارت است از گردآوری اطلاعات لازم درباره ریز موضوعات تحقیق با مطالعه کتاب‌ها، مقالات و دیگر آثار مکتوب که در کتابخانه‌ها موجود است[۳].

  پانویس

  1. ر.ک: سخن ناشر، ص14-13
  2. ر.ک: پیشگفتار، ص18-17
  3. ر.ک: همان، ص18

  منابع مقاله

  سخن ناشر و پیشگفتار.

  وابسته‌ها