آسیب‌شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های سید حسین نصر

  از ویکی‌نور
  آسیب‌شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های سید حسین نصر
  آسیب‌شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های سید حسین نصر
  پدیدآورانعالمی، علیرضا (نويسنده)
  ناشرمرکز بين‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1389ش - 1431ق
  چاپ1
  شابک978-964-195-179-7
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  /ع2آ5 1487 BBR
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  آسیب‌شناسی تمدن اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های سید حسین نصر نوشته سید علی‌رضا عالمی در موضوع تمدن اسلامی (نقد و تفسیر) است. این نوشتار در صدد پاسخگویی به پرسش در خصوص حیات داشتن تمدن اسلامی و آسیب‌های است. [۱] و تلاش دارد تا به تبیین و تفسیر منطقی از تمدن اسلامی پرداخته و چرایی کاستی‌ها و مزایای آن را بررسی نماید. [۲] هدف علمی و کاربردی پژوهش حاضر، شناخت و آگاهی از آسیب‌های گذشته و حال تمدن اسلامی، با هدف دوری جستن از آن‌ها و در نهایت، زمینه سازی برای ترمیم آسیب‌ها و مخاطرات، در راستای شکوفایی و انسجام بیش از پیش این تمدن است. [۳] در این کتاب که براساس دو دیدگاه گذشته‌نگر و حال‌نگر و به روش اسناد و مدارکی تدوین یافته، سعی شده است تا به صورت علمی و روشمند مستند به اندیشه‌های نصر، به آسیب‌شناسی تمدن اسلامی در تاریخ معاصر پرداخته شود. به همین جهت در بخش اول تبیین جایگاه علمی نصر و معنا و مفهوم تمدن و تعریف جدید از آن، مد نظر بوده است. ضمن آنکه ارتباط نظریات سنت‌گرایان با تمدن از آن جهت که نصر در این طیف تعریف شده، مورد بحث قرار گرفته است. [۴] در بخش دوم که به آراء و روش نصر در مورد تمدن اسلامی اختصاص دارد، بیشتر کتاب‌های وی نظیر: «علم و تمدن در اسلام»، «آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام» و «جوان مسلمان و دنیای متجدد» مورد توجه قرارگرفته است. در دو بخش سوم و چهارم که به آسیب‌های درونی اختصاص یافته کتاب‌های «علم و فناوری»، «معرفت و معنویت»، «دین و نظم طبیعت» و «در جست و جوی امر قدسی» و به ویژه کتاب معروف نصر در این موضوع یعنی «نیاز به علم مقدس» از اهمیت ویژه برخوردار بوده است. [۵] این پژوهش از آن جهت که دیدگاه یکی از اندیشمندان برجسته و صاحب نام را که هم از آموزه‌ها و معارف اسلامی و زوایای تمدن اسلامی آگاهی دارد و هم تمدن غرب را به خوبی می‌شناسد، شایان توجه دارد. [۶] فهرست محتوا در آغاز و کتابنامه در پایان کتاب درج شده است.

  پانویس

  1. مقدمه، ص 17
  2. پیش گفتار، ص 12
  3. مقدمه، ص 18
  4. رک: همان، ص 18 و 20
  5. رک: همان، ص 19
  6. رک: همان، ص 17

  منابع مقاله

  1. مقدمه و متن.

  وابسته‌ها