آئینه آیین مزدیسنی

  از ویکی‌نور
  آئینه آیین مزدیسنی
  آئینه آیین مزدیسنی
  پدیدآورانشاهرخ، کیخسرو
  ناشرچاپ آفتاب
  مکان نشرایران – بی‌جا
  سال نشر1377
  چاپسوم
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  BL۱۵۷۵/ش۲آ۹

  آئینه آیین مزدیسنی، نوشته کیخسرو شاهرخ، خودآموزی جهت آشنایی با مبانی دینی زرتشتی، باورها و آداب و رسوم آن‌ها به حساب می‌آید که به‌وسیله فردی که خود، زرتشتی بوده نوشته شده و گویا برای آشنایی عموم زرتشتیان و کودکان با این دین بوده است.

  کتاب مزبور فاقد هرگونه فصل‌بندی خاصی است. روش مؤلف این‌گونه است که ابتدا پرسشی را مطرح می‌کند و سپس در ادامه، به توضیح آن می‌پردازد. روی‌هم‌رفته، به حدود چهل پرسش در این کتاب پاسخ داده شده که به‌طور کلی می‌توان آن‌ها را در ذیل مسائل اعتقادی و نظری، آداب عملی و اخلاقیات جای داد. بحث درباره شناسایی خداوند، پایه‌های دین زرتشتی، زایش و نژاد زرتشت، امشاسپندان، سپندمینو و انگره مینو و دیو و... از مهم‌ترین مطالب این کتاب به حساب می‌آیند[۱].

  پانویس

  1. شرفایی، محسن؛ اکبری چناری، علی، ص53-54

  منابع مقاله

  شرفایی، محسن؛ اکبری چناری، علی، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان (دفتر چهارم: ادیان ایران باستان)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، 1396.

  وابسته‌ها