نسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاریخ وزراء

  از ویکی‌نور
  نسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاريخ وزراء
  نسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاریخ وزراء
  پدیدآورانمنشی کرمانی، ناصرالدین (نویسنده) محدث، سید جلال‌الدین (مصحح و مقدمه‌نویس)
  ناشراطلاعات
  مکان نشرايران - تهران
  سال نشر1364ش.
  چاپدوم
  زبانفارسي
  کد کنگره
  ‏ DS۳۸/۴/آ۲ن۲

  نسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاریخ وزراء تألیف ناصرالدين منشى كرمانى؛ همراه با تصحيح و مقدمه و تعليق مير جلال‌الدين حسينى ارموى «محدث»؛ در زمرۀ زندگينامه‌هاى خاص به زبان فارسى است كه در سال 725ق تدوين يافته و مشتمل است بر ترجمۀ احوال و تاريخ وزرا.

  مؤلف پس از حمد پروردگار، مقدماتى در معرفى كتاب و سبب تأليف آن نگاشته؛ آنگاه به معرفى وزراى خلفاى راشدين و اموى و عباسى و پس از آن به بيان شرح‌ حال وزراى دولت آل سامان، آل سلجوق و خوارزمشاهيان و وزراى دولت مغول و ايلخانان پرداخته است.

  كتاب علاوه بر اينكه به دليل احتواء بر اطلاعات تاريخى اثرى سودمند است، از جهت نثر فارسى نيز اهميت بسزايى دارد.

  از ديگر ويژگيهايى كه براى كتاب برشمرده‌اند، يكى اعتدال در مدح و قدح صاحبان تراجم، دوم تكيه بر موضوعات مهم و سوم اعتبار نقل و گفتار مؤلف است.

  كتاب، فهرست اعلام اشخاص، طوايف، كتب و امكنه دارد.

  مصحح در آغاز، مقدمه‌اى مفصل در معرفى كتاب و مؤلف آن دارد. تعليقات وى نيز در پايان آمده است. چنانكه گفته‌اند، كتاب آثار الوزرا استنساخى است از اين كتاب.[۱]

  پانویس

  1. ر.ک: روغنی، شهره، ص194-195

  منابع مقاله

  روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش

  وابسته‌ها