مناظرات عقائدية بين الشيعة و أهل السنة: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۷ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۴ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۸ اکتبر ۲۰۱۹

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

‏۶ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ اوت ۲۰۱۸

‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

‏۸ نوامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ اوت ۲۰۱۷

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۷

‏۱۶ آوریل ۲۰۱۷

‏۲۶ مارس ۲۰۱۷

‏۲۱ مارس ۲۰۱۷

‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶