مصحف امام علی(ع)

  از ویکی‌نور
  ‏مصحف امام علی(ع)
  مصحف امام علی(ع)
  پدیدآورانایازی، سید محمدعلی (نویسنده)
  ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1380 ش
  چاپ1
  شابک964-422-277-6
  موضوعقرآن - تاریخ

  قرآن - جمع و گردآوری

  مصحف علی(ع)
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏72‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏م‎‏6
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  مصحف امام على(ع) تألیف سيد محمد على ايازى می‌باشد. كتاب پيرامون يكى از موضوعات مهم علوم قرآنى يعنى مصحف حضرت على(ع) نوشته شده است مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر مى‌باشد.

  در اين كتاب سعى نموده است تحقيقى پيرامون مصحف حضرت و کیفیت مطالب آن ارائه نموده وى در فصل اول واژۀ مصحف و سابقۀ كاربرد آن قبل و بعد از اسلام و در روايات را شرح داده، آنگاه در فصل دوم، استنادات تاريخى و حديثى مصحف را در منابع شيعه و اهل سنت بررسى نموده، در فصل سوم چگونگى مصحف را توضيح مى‌دهد و در فصل چهارم ويژگى‌هاى مصحف را برمى‌شمارد و در فصل پنجم به مقايسه كتاب و مصحف حضرت پرداخته، در فصل ششم، کیفیت نگارش مصحف و اينكه آيا حضرت در اين كار همكارانى داشته‌اند يا خير، بررسى نموده

  در فصل هفتم سرنوشت مصحف و در فصل هشتم مصحف‌هاى منسوب به آن حضرت و در آخرين فصل شبهات و اشكالات مربوط به مصحف را ذكر و پاسخ داده است

  آنچه كه در اين كتاب پيگيرى شده است اين است كه نویسنده تلاش نموده با استفاده از روايات و استنادات تاريخى و با توجه به واژۀ تنزيل، اين نكته را (خصوصا در فصل چهارم كه ويژگى‌هاى مصحف را بيان مى‌نمايد) توضيح مى‌دهد كه اين كه گفته مى‌شود مصحف حضرت بر اساس ترتيب نزول است سخنى ناتمام و غير قابل قبول مى‌باشد.

  ويژگى‌ها

  1. فصل اول-در اين فصل پس از تعريف واژۀ مصحف به بيان تفاوت مصحف و صحف پرداخته مى‌گويد صحف تنها اوراق و الواح نوشته شده را گويند ولى مصحف آن است كه بين دو جلد قرار گرفته باشد
  2. فصل دوم:در اين فصل پس از بررسى منابعى از شيعه و اهل سنت كه مصحف حضرت را ذكر نموده ادلۀ مخالفين وجود مصحف حضرت را ذكر و پاسخ آنها را مى‌دهد.
  3. فصل چهارم.در اين فصل ويژگى‌هاى مصحف حضرت را ذكر نموده، بيان مى‌كند كه آنچه باعث بى‌نظير شدن اين كتاب شده محتواى آن است و نتيجه مى‌گيرند كه رواياتى كه در آنها ذكر شده كه حضرت آن را بر اساس ترتيب نزول جمع‌آورى نمود.دلالتشان ناتمام است
  4. فصل چهارم.يكى از ويژگى‌هاى مصحف را مشتمل بودن آن بر تنزيل دانسته، در اين رابطه احتمالات متعددى براى واژۀ تنزيل ذكر نموده و در پايان نتيجه مى‌گيرد كه مراد از تنزيل، دانش تفسير قرآن است
  5. فصل نهم-در اين فصل اشكالات و شبهات مربوط به مصحف حضرت را ذكر و پاسخ آنها را مى‌دهد


  ساختار

  كتاب داراى يك مقدمه و 9 فصل مى‌باشد كه فهرست مطالب آن به قرار زير است:

  فصل اول:آشنايى با مفهوم مصحف

  فصل دوم:مصحف امام على(ع) در منابع

  فصل سوم:چگونگى مصحف امام على(ع)شامل: مشخصات مصحف/محتواى مصحف/مصحف على(ع) و مصحف فاطمه(س)

  فصل چهارم:ويژگى‌هاى مصحف امام على(ع)شامل: ترتيب بر حسب نزول/ذكر ناسخ و منسوخ/اشتمال بر تاويل/اشتمال بر تنزيل/بيان محكم و متشابه/تفصيل احكام/و ذكر اسامى اهل حق و باطل

  فصل پنجم:كتاب امام على(ع)شامل: كتاب على(ع) و مصحف على(ع)/مشخصات كتاب على(ع)/و كتاب على در مصادر اهل سنت

  فصل ششم:کیفیت نگارش و همكاران

  فصل هفتم:سرنوشت مصحف امام على(ع)

  فصل هشتم:مصحف‌هاى منسوب به امام على(ع)

  فصل نهم:شبهات و اشكالات مصحف

  نسخه شناسى

  كتاب يك جلد، متن آن فارسى و داراى 261 صفحه مى‌باشد، همچنین کتاب داراى فهرست:

  الف:آيات

  ب:روايات

  ج:نمايه:اشخاص، اماكن، کتاب‌ها، موضوعات

  د:منابع و مآخذ

  ه‍:موضوعات كتاب

  می‌باشد.

  تذكر:در پايان كتاب تصاويرى از نسخه‌هاى مصحف‌هاى منسوب به حضرت آورده شده است