مصحف (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    مصحف ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • مصحف فاطمی کتابى است از آقاى عبداللّه امينى كه به پژوهش دربارۀ مصحف منسوب به حضرت صديقه طاهر، فاطمۀ زهرا سلام‌اللّه‌عليها مى‌پردازد.    • حقيقة مصحف فاطمة عليهاالسلام نوشته سعید ابومعاش؛ در موضوع کلام است که حقایقی پیرامون مصحف حضرت فاطمه زهرا(ص) را بیان و شبهاتی را در این زمینه از مکتب تشیع دفع می‌نماید. این کتاب به زبان عربی در زمان معاصر و در یک جلد به نگارش درآمده است.


    • حقيقة مصحف فاطمة(ع) عند الشيعة تألیف اكرم بركات العاملى است. كتاب پيرامون حقيقت مصحف حضرت فاطمۀ زهرا(س) و محتواى آن نوشته شده است نویسنده در حقيقت به دفاع از شيعه برخواسته و تهمتى را كه به شيعه زده شده، مبنى بر اينكه شيعه معتقد است مصحف فاطمه(س) قرآن ديگرى است و لذا شيعه داراى دو قرآن مى‌باشد، را به طرق و روشهاى مختلف جواب داده و ساحت شيعه را از آن پاک مى‌نمايد.