مرآة البلدان: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۴ مهٔ ۲۰۲۴

‏۲ ژوئن ۲۰۲۳

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۰

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۷ اوت ۲۰۱۹

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

‏۶ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۸ نوامبر ۲۰۱۷

‏۲ نوامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۷

‏۲۴ اوت ۲۰۱۷

‏۶ اوت ۲۰۱۷

‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۷ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۹ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶