مجتهد تبریزی، صادق بن محمد: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۸ اوت ۲۰۲۳

‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹

‏۶ اکتبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۸

‏۶ اوت ۲۰۱۷

‏۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۶

‏۹ نوامبر ۲۰۱۶

‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶