ظاهر، سلیمان: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۲ مارس ۲۰۲۱

‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۹ مارس ۲۰۱۸

‏۵ اوت ۲۰۱۷

‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۶ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۵ اوت ۲۰۱۶

‏۲۱ اوت ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶