شیعه در اسلام (طبع جدید): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۷ دسامبر ۲۰۲۲

‏۳۰ نوامبر ۲۰۲۲

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۱

‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۹ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوت ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۱ اوت ۲۰۱۸

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۶

‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶