حدادی، احمد بن محمد

NUR03840.jpg

نام حدادی، احمد بن محمد
نام‎های دیگر ابي‌النصر احمد بن محمد بن احمد سمرقندي حدادي

حدادي سمرقندي، احمد بن محمد

سمرقندي، ابو نصر احمد

نام پدر محمد
متولد
محل تولد
رحلت حدود 420ق
اساتید ابویحیی محمد بن سلیمان خیاط

ابوالقاسم فسطاطی

ابوسعید سختیانی

ابوالقاسم ضریر

ابوبکر بن مهران اصبهانی نیشابوری

برخی آثار المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالی


الموضح في التفسیر

الشروط و علوم الصکوک

کد مؤلف AUTHORCODE03840AUTHORCODE

ابونصر احمد بن محمد سمرقندی (متوفی حدود 420ق)، معروف به حدادی، عالم زاهد و مفسر قرن پنجم هجری.

ولادت

از تاریخ تولد ایشان اطلاعی در دست نیست.

اساتید

در علوم قرآن، تفسیر و قراءات

 1. ابویحیی محمد بن سلیمان خیاط، استاد حدادی در سمرقند به مدت بیست سال تقریباً؛
 2. ابوالقاسم فسطاطی؛
 3. ابوسعید سختیانی؛
 4. ابوالقاسم ضریر؛
 5. ابوبکر بن مهران اصبهانی نیشابوری؛
 6. ابوحفص کتانی؛
 7. ابوبکر شذایی؛
 8. محمد بن عباس خزاز بغدادی؛
 9. عبدالله بن حسن بن سلیمان نخاس؛
 10. علی بن عقبه.

در علوم حدیث

 1. احمد بن علی بن منجویه اصبهانی؛
 2. ابوسعاد بن عبدالرحمن بن محمد.

در نحو و زبان عربی

 1. ابوسعید سیرافی؛
 2. ابوالحسن منصور بن حسن اهوازی.

دیگر شیوخ او عبارتند از:

 1. ابوالحسن علی بن ابراهیم عطار بلخی؛
 2. ابوعمرو ازدی؛

و...

شاگردان

اطلاعی از شاگردان او در دست نیست، به‌جز دو فرزندش نصر و محمد نعمت‌الله.

وفات

در مصادر سال وفات او ذکر نشده، به‌جز اینکه برخی از علما سال وفات او را به‌طور تقریبی بعد از چهارصد و تا حدود سال 420 ذکر نموده‌اند.

آثار

 1. المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالی؛
 2. الموضح في التفسیر؛
 3. الغنية في القراءات[۱].

پانویس

 1. ر.ک: داوودی، صفوان عدنان، ص7-12

منابع مقاله

داوودی، صفوان عدنان، مقدمه کتاب «الموضح في التفسیر»، تألیف احمد بن محمد سمرقندی حدادی، دارالقلم، دمشق، چاپ اول، 1408ق/1988م.

وابسته‌ها