الموضح في التفسیر

  از ویکی‌نور
  الموضح فی التفسیر
  الموضح في التفسیر
  پدیدآوراناحمد بن محمد بن احمد سمرقندى (نویسنده) صفوان عدنان داوودى (محقق)
  ناشردارالقلم
  مکان نشردمشق
  سال نشر1408ق
  موضوعواژه‌شناسی غریب القرآن
  زبانعربی
  کد کنگره
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  المُوَضِّحُ في التفسیر، نوشته مفسّر قرآن و شیخ قاریان سمرقند احمد بن محمد بن احمد سمرقندى، معروف به حدادى (متوفاى بعد از سال 400ق)، با موضوع واژه‌شناسی و شرح لغات نامأنوس قرآنی است.

  بنا بر گفته مصحح و محقق کتاب؛ صفوان عدنان داوودى در این اثر همه واژه‌های قرآن شرح نشده بلکه فقط برخی از واژگان دشوار (غریب القرآن) به ترتیب سوره‌ها توضیح داده شده است. [۱]‏. توضیحات نویسنده درباره کلمات ناآشنا از سوره بقره شروع شده و با سوره اخلاص پایان یافته است.[۲] این توضیحات که همراه با استشهاد به ابیات شاعران و نیز شواهد روایی آمده، شامل بیشتر سوره‌ها می‌شود.[۳]

  نویسنده گاهی -مثلا هنگام بحث از آیه سوم سوره ص- وارد مباحث نحوی و ریشه واژه‌ها شده [۴] و گاه برخی قرائتهای آیه مورد بحث را نیز مطرح کرده است.[۵] او در توضیح معنای صمد، بیتی از شاعری آورده و بعد سخنی از امام علی علیه‌السلام نقل کرده است.[۶]


  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه محقق، ص20
  2. ر.ک: متن کتاب، ص23- 136.
  3. ر.ک: مقدمه محقق، ص20
  4. ر.ک: متن کتاب، ص96.
  5. ر.ک: مقدمه محقق، ص20.
  6. الصَّمَدُ الَّذي لم‌يُوصَف بِالتَّغايُرِ. ر.ک: متن کتاب، ص135- 136.

  منابع مقاله

  حدادی، احمد بن محمد، «الموضح في التفسیر»، تحقیق داوودی، صفوان عدنان، دارالقلم، دمشق، 1408ق.

  وابسته‌ها