تحفة الملوك (علی بن ابي حفص اصفهاني): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۹ آذر ۱۴۰۱

‏۲۷ فروردین ۱۴۰۱

‏۹ شهریور ۱۴۰۰

‏۲۵ آبان ۱۳۹۹

‏۱۹ خرداد ۱۳۹۹

‏۲۵ اسفند ۱۳۹۷

‏۲۹ آبان ۱۳۹۷

‏۱۵ آبان ۱۳۹۷

‏۱۳ آبان ۱۳۹۷

‏۲۹ مهر ۱۳۹۷

‏۱۳ مهر ۱۳۹۷

‏۶ مهر ۱۳۹۷

‏۱۳ شهریور ۱۳۹۷

‏۳ شهریور ۱۳۹۷

‏۲۶ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۸ مرداد ۱۳۹۷

‏۱۱ مرداد ۱۳۹۷

‏۹ مرداد ۱۳۹۷

‏۸ مرداد ۱۳۹۷

‏۵ مرداد ۱۳۹۷

‏۳۱ تیر ۱۳۹۷

‏۱۹ خرداد ۱۳۹۷

‏۱۰ خرداد ۱۳۹۷

‏۵ خرداد ۱۳۹۷

‏۱۹ شهریور ۱۳۹۶

‏۲ شهریور ۱۳۹۶

‏۱۶ مرداد ۱۳۹۶

‏۱۰ مرداد ۱۳۹۶

‏۲ مرداد ۱۳۹۶

‏۲ خرداد ۱۳۹۶

‏۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

‏۲۲ اسفند ۱۳۹۵

‏۲۴ آذر ۱۳۹۵

‏۲۴ آبان ۱۳۹۵

‏۲۳ مهر ۱۳۹۵

‏۲۱ تیر ۱۳۹۵

‏۵ خرداد ۱۳۹۵

‏۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵