التفسير البسيط

التفسیر البسیط تألیف واحدی نیشابوری (متوفی 468ق) مفسر شافعی مذهب قرن پنجم هجری است. کتاب حاضر از مشهورترین تفاسیر مأثور است. این اثر با تحقیق محمد بن صالح بن عبدالله فوزان در 25 جلد منتشر شده که جلد آخر آن به فهارس اختصاص یافته است.

التفسير البسيط
التفسير البسيط
پدیدآورانواحدی، علی بن احمد (نویسنده)

فوزان، محمد بن صالح (محقق)

خضیری، محمد بن عبدالعزیز (محقق)

حمادی، احمد بن محمد (محقق)

محیمید، محمد بن حمد (محقق)

فایز، محمد بن منصور (محقق)

حسن، ابراهیم بن علی (محقق)

ریس، عبدالله بن ابراهیم (محقق)

هوساری، عبدالرحمن (محقق)

یحیی، عبدالعزیز بن محمد (محقق)

مدیمیغ، عبدالله بن عبدالعزیز (محقق)

حصین، سلیمان بن ابراهیم (محقق)

طیار، محمد بن عبدالله (محقق)

سحیبانی، علی بن عمر (محقق)

شهری، فاضل بن صالح (محقق)

ورثان، نوره بنت عبدالله (محقق)
ناشرالمملکة العربية السعودية. وزارة التعليم العالي. جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
مکان نشرعربستان
سال نشر1430ق.
چاپچاپ یکم
زبانعربی
تعداد جلد25
کد کنگره
‏/و2ت7 / 94 BP

«البسیط» یکی از تفاسیر سه‌گانه واحدی است و بزرگ‌ترین و اولین آنهاست. دو کتاب دیگر او الوسیط و الوجیز است.[۱]‏ اهمیت این کتاب از جایگاه بلند علمی نویسنده آن روشن می‌شود. ارزش علمی کتاب در زمینه تفسیر تحلیلی آیات به ذکر معانی مفردات و متعلقات آنهاست از جهت لغت و نحو و توجه به قرائات، ذکر بهترین و بدترین آنها و سیاق اقوال و ذکر بهترین آنها و ذکر اسباب نزول و استنباط آنچه که آیات احکام بر آنها دلالت می‌کند؛ پس این کتاب از «تفاسیر جامعه» شمرده می‌شود.

واحدی بنای خود را در تفسیر بر تفسیر مأثور (آیات قرآن، کلام پیامبر، سخنانه صحابه و تابعین) گذاشته است. در عین حال، علاوه بر نقل، به توجیه و ترجیح میان اقوال و روایات توجه دارد و نوآوری‌هایی در‌ زمینه‌ تفسیر‌ به رأی نیز دارد مانند ذیل بقره آیه 33، توجه واحدی به تحلیل و استنباط نیز در ذیل سوره فاتحه آیه6 و سوره مائده آیه 16 آشکار می‌شود وی در این شیوه، آیات را بر اساس لغت، وجوه دلالت آن و علوم قرآنی تفسیر می‌کند. هم‌چنین‌ در تفسیر اجتهادی خود به جمع بین تفسیر به رأی و تفسیر اثری می‌پردازد. وی در صورت تعارض، اولویت را به تفسیر اثری می‌دهد و یافته‌های تفسیر به رأی را بر اساس مستندات‌ تفسیر‌ اثری توجیه می‌کند[۲]

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، صفحه ب
  2. ر.ک: اسماعیلی، شریف، و دیگران، ص83

منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب.
  2. اسماعیلی، شریف، و دیگران، «نسبت رای و اثر در تفسیر البسیط واحدی و التبیان شیخ طوسی با تاکید بر مؤلفه‌های تفسیر به رای»، فصلنامه سفینه، پاییز 1399، شماره 68، ص 79 تا 99.

وابسته‌ها