التربية الإسلامية و الطبيعة الإنسانية: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲ ژوئن ۲۰۲۳

‏۲ آوریل ۲۰۲۳

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۳ نوامبر ۲۰۲۲

‏۹ اکتبر ۲۰۲۲

‏۳۱ اوت ۲۰۲۱

‏۲۸ ژوئن ۲۰۲۱

‏۹ دسامبر ۲۰۲۰

‏۷ نوامبر ۲۰۲۰

‏۸ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۶ مارس ۲۰۱۹

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۴ نوامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳۱ اوت ۲۰۱۸

‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۸

‏۶ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۱۹ اوت ۲۰۱۷

‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳ مهٔ ۲۰۱۷

‏۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۳۰ آوریل ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۶ مارس ۲۰۱۷

‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۷