التربية الإسلامية و الطبيعة الإنسانية: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۲ آبان ۱۴۰۱

‏۱۷ مهر ۱۴۰۱

‏۹ شهریور ۱۴۰۰

‏۷ تیر ۱۴۰۰

‏۱۹ آذر ۱۳۹۹

‏۱۷ آبان ۱۳۹۹

‏۱۹ خرداد ۱۳۹۹

‏۶ تیر ۱۳۹۸

‏۲۵ اسفند ۱۳۹۷

‏۲۹ آبان ۱۳۹۷

‏۱۳ آبان ۱۳۹۷

‏۷ مهر ۱۳۹۷

‏۵ مهر ۱۳۹۷

‏۳۱ شهریور ۱۳۹۷

‏۱۲ شهریور ۱۳۹۷

‏۱۰ شهریور ۱۳۹۷

‏۹ شهریور ۱۳۹۷

‏۱۲ تیر ۱۳۹۷

‏۷ تیر ۱۳۹۷

‏۲۸ خرداد ۱۳۹۷

‏۱۶ دی ۱۳۹۶

‏۲۸ مرداد ۱۳۹۶

‏۲۰ خرداد ۱۳۹۶

‏۱۱ خرداد ۱۳۹۶

‏۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

‏۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

‏۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

‏۵ فروردین ۱۳۹۶

‏۱۶ اسفند ۱۳۹۵

‏۵ اسفند ۱۳۹۵

‏۲ اسفند ۱۳۹۵