إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد تألیف فخر‌الدين ابوطالب محمد بن حسن بن يوسف حلى، معروف به فخر المحققين (771 - 682 ق) یکى از بهترين شروح قواعد الأحكام علامۀ حلى (م 726 ق) مى‌باشد. نام ديگر کتاب إثبات الفوائد في شرح إشكالات القواعد (الذريعة ج /5ص 5، ج 298/2) است.

إیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد
پدیدآورانموسوی کرمانی، سید حسین (مصحح)

کوشان پور، محمد حسین (اهتمام)

فخرالمحققین، محمد بن حسن (نویسنده)

بروجردی، عبدالرحیم (مصحح)

اشتهاردی، علی پناه (مصحح)
ناشراسماعيليان
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1387 ق
چاپ1
موضوععلامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام - نقد و تفسیر فقه جعفری - قرن 8ق.
زبانعربی
تعداد جلد4
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏182‎‏/‎‏3‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏8‎‏ ‎‏ق‎‏9027‎‏ ‎‏1387
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

اعتبار کتاب

اگر چه علامۀ حلى این کتاب و کتاب‌هاى تذكرة الفقهاء، إرشاد الأذهان، الألفين الفارق بين الصدق و المین را به دليل درخواست فرزندش فخر المحققين تأليف نموده است اما بعد فخر المحققين خود این کتاب را بنا به امر پدر بزرگوارش شرح زده است. (الذريعة ج 496/2 و 497).

اگر چه مؤلف علاوه بر کتاب قواعد الأحكام ساير کتاب‌هاى پدر بزرگوارش همچون إرشاد الأذهان و نهج المسترشدين و مبادىء الأصول و تهذيب الأصول را شرح زده است امّا به دليل اهمیت این کتاب یکبار خطبۀ آن را بصورت مختصر شرح زده كه آن را جامع الفوائد يا إيضاح القلوب نامیده است. (الذريعة ج 67/5 و أمل الآمل ج 261/2).

و یکبار نيز بر آن حاشيه و تعليقه زده است كه چون شاگردش على بن مظاهر آن را جمع‌آورى نموده است به نام المسائل المظاهرية نامیده شده است. (الذريعة ج 172/6).

و یکبار نيز آن را بطور مفصل شرح زده است كه حاصل آن کتاب إيضاح الفوائد است جلد اول إيضاح الفوائد در زمان زندگانى علامۀ حلى و جلد دوم بعد از وفات او تأليف شده است. كه با توجه به تجربيات فقهى مؤلف و احاطۀ وسيع‌تر او به مباحث فقهى، شرح جلد دوم قواعد علامه از اعتبار علمى بيشترى برخوردار است.

کتاب باصطلاح شرح بالقول (قوله...أقول) مى‌باشد و مؤلف با احاطه‌اى كه به نظريات پدر بزرگوارش داشته و از جلسات خصوصى مباحثۀ او استفاده نموده است کتاب فقهى كاملى را در زمان خود تدوین نموده است.

تأليف و انتشار

کتاب موجود شامل مجموعه‌اى از شرح خطبۀ قواعد يا جامع الفوائد و همین‌طور إيضاح الفوائد است.

تاريخ تأليف شرح خطبۀ قواعد پس از پایان يافتن إيضاح الفوائد مى‌باشد.

علامۀ بزرگوار آقا بزرگ تهرانى در الذريعة مى‌نویسد: مؤلف پس از نگارش إيضاح الفوائد چون خطبۀ آن را شرح نزده بود از او خواسته شد كه خطبۀ آن را شرح بزند و او کتاب مختصر شرح خطبۀ قواعد جامع الفوائد را نوشت. (الذريعة ج 67/5).

شرح جلد اوّل قواعد الأحكام تا آخر کتاب وصايا (اول کتاب نكاح) در زمان زندگانى علامۀ حلى (قده) پایان يافته است زيرا مؤلف در شرح جلد اوّل پدر بزرگوارش را با عبارت «دام ظله» دعا مى‌كند. در پایان این جلد يعنى آخر کتاب وصايا در تاريخ 699ق و 724ق به عنوان تاريخ پایان يافتن کتاب ذكر شده است.

در پایان شرح جلد دوم قواعد نيز تاريخ اتمام آن 760ق ذكر شده است. (الذريعة ج 67/5 و ج 497/2) و با توجه به عبارت «قدس‌سره» تاريخ اتمام کتاب پس از وفات علامۀ حلى بوده است.

از آنجايى كه فاصلۀ 60 سال (699 تا 760 ق) برای اتمام این دو جلد صحيح بنظر نمى‌رسد و از طرفى با توجه به تاريخ تولد فخر المحقّقين (682 ق) وى حدود 17 سال داشته است و نوشتن کتاب علمى در این سطح غير متعارف مى‌نمايد بنظر مى‌رسد كه اتمام شرح جلد اوّل قواعد در سال 724 صحيح‌تر باشد.

کتاب موجود در سال 1387ق در چاپخانۀ علمیّه در قم و به امر آیت‌الله سيد‌ ‎محمود شاهرودى چاپ شده است. گروه تحقيق و نظارت بر انتشار کتاب آقايان سيد‌ ‎حسين موسوى کرمانى، شيخ على پناه اشتهاردى و شيخ عبدالرحيم بروجردى بوده‌اند.

نسخه‌ها

علامۀ محقق آقا بزرگ تهرانى در الذريعة به 4 نسخه از کتاب اشاره نموده است كه عبارتند از:

  1. نسخه‌اى به خط شيخ عبدالسمیع اسدى حلى شاگرد احمد بن فهد حلى (م 841 ق) كه در سال 876ق نگاشته شده است.
  2. نسخۀ مخزن کتابخانۀ آستان قدس رضوى كه به خط ملا عبداللّه بن على بن سعيد است و در سال 853ق نگاشته شده است.
  3. نسخه‌اى كه در بقاياى موقوفۀ شيخ عبدالحسين تهرانى در كربلاء بوده كه به خط نجم‌الدين محمود بافقى است و در سال 993ق نگاشته شده است. (الذريعة ج 2 ص497).
  4. نسخۀ کتابخانۀ سيد‌ ‎جواد عاملى صاحب مفتاح الكرامة (م 1226 ق) كه در این نسخۀ کتاب به نام «ثبات الفوائد في شرح إشكالات القواعد» نامیده شده است. (الذريعة ج 5 ص6).

در نگارش کتاب موجود از 9 نسخۀ خطى إيضاح الفوائد و 4 نسخۀ خطى قواعد الأحكام استفاده شده كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود.

  1. نسخۀ قديمى باارزشى كه در بردارندۀ متن و شرح است، این نسخه بهترين نسخۀ تصحيح شده و خوش خطترين آنها مى‌باشد و در نگارش کتاب بر آن اعتماد شده است این کتاب در سال 859ق بوسيلۀ على بن عبدالعزيز استرآبادى نگاشته شد، و متعلق به حاج آقا محمود مرعشى بوده است.
  2. نسخۀ قديمى باارزش كه متعلق به آیت‌الله نجفى مرعشى (قده) بوده و شامل شرح خطبۀ قواعد (جامع الفوائد) است و از اول کتاب تا آخر کتاب وصيت مى‌باشد.
    قسمت اول کتاب در زمان زندگانى مؤلف نوشته شده و نگارش قسمت دوم تا آخر بحث وصيت در سال 848ق پایان يافته است.
  3. نسخۀ قديمى از اول نكاح تا آخر ديات كه در سال 855ق نگاشته شده است. در آخر کتاب، اجازه‌نامۀ فخر المحققين به شهيد اول كه سال 756ق بوده است، درج شده است.
  4. نسخۀ ديگر نسخۀ باارزش و خوش خطى است كه در سال 1191ق نگاشته شده و از اول کتاب نكاح تا آخر کتاب ديات مى‌باشد.

امّا نسخه‌هاى قواعد كه برای نگارش کتاب از آن استفاده شده است عبارتند از:

1 و 2 - دو نسخه كه در کتابخانۀ آیت‌الله نجفى مرعشى (قده) بوده و در سال 1272ق و 1315ق چاپ شده است و نسخۀ اول صحيح‌تر مى‌باشد.

3 - نسخۀ خطى متعلق به حجت‌الاسلام حاج سيد‌ ‎عيسى جزائرى كه از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب وصيت است و در شعبان 1080ق به پایان رسيده است.

4 - نسخۀ خطى قديمى خوش خطى كه متعلق به حسین موسوى کرمانى بوده است.

تقسيم بندى مطالب

کتاب موجود شامل مجموع کتاب‌هاى جامع الفوائد (شرح مختصر خطبۀ قواعد) و إيضاح الفوائد مى‌باشد.

جلد اول و دوم کتاب موجود شرح جلد اول قواعد علامه (إيضاح الفوائد) مى‌باشد و جلد دوم و سوّم نيز شرح جلد دوم قواعد علامه مى‌باشد.

جلد اول کتاب‌هاى طهارت، صلاة، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج، جهاد، متاجر را شامل مى‌شود.

جلد دوم شامل کتاب‌هاى متعددى است كه عبارتند از: دين و توابع آن (قرض، رهن، حجر، ضمان، حواله، كفالت، صلح)، کتاب امانات و توابع آن (وديعه، عاريه، لقطه، جعاله)، کتاب غصب و توابع آن (شفعه، احياء موات)، کتاب اجاره و توابع آن (مزارعه، مساقات، شركت، قراض، وكالت، سبق و رمايه)، کتاب وقوف و هدايا (سكنى و صدقه و هبه، اقرار و وصايا).

در جلد سوم کتاب‌هاى نكاح، فراق، خلع، ظهار، ايلاء، لعان، عتق و توابع آن (تدبير، کتابة، استيلاد) مطرح شده‌اند.

در جلد چهارم کتاب‌هاى أيمان، نذر و عهود، كفارات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، فرائض، قضاء، حدود، جنايات و ديات آورده شده است.

گفتار بزرگان

الذريعة به نقل از توضيح المقاصد تأليف شيخ بهایى (م 1031 ق): لم يصنف في الكتب الاستدلالية الفقهية مثله كتبه بأمر والده العلامة. (الذريعة ج 496/2، 497).

ريحانة الأدب: إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد كه به امر والد معظمش علامه تصنيف و به فرمودۀ شيخ بهایى نظير آن در كتب فقهيه استدلاليّه تأليف نشده. (ريحانة الأدب 306/4).

فوائد رضویّة: و بالجمله از برای فخر المحققين است تحقيقات و تعليقات و شروح شايعه و تصنيفات رايعه مانند إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد و شرح خطبة القواعد. (فوائد رضویه ص487).

الكنى و الألقاب: له غير ما أتم من كتب والده العلامّة، كتب شريفة منها شرح القواعد سماه إيضاح الفوائد. (الكنى و الألقاب ص16 ج 3).

منابع و مآخذ

- الذريعة ج 496/2، ج 5/5، ج /5ص 67، ج 139/5، ج 172/6

- أمل الآمل ج 261/2

- تنقيح المقال ج 106/3

- ريحانة الأدب ج 306/4

- فوائد رضویه ص486

- الكنى و الألقاب ج 16/3

- روضات الجنات ج 330/6

- أعيان الشيعة ج 159/9

- رياض العلماء ج 77/6