تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیری‌‌تان پررنگ هستند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۴ ژوئن ۲۰۲۳ ‏۲۱:۲۹
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۴ ژوئن ۲۰۲۳

‏۲ ژوئن ۲۰۲۳

 جز   ‏۱۴:۲۰  مبادئ العامة لتفسير القرآن بين النظرية و التطبيق تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'می داند' به 'می‌داند')
 جز   ‏۱۳:۵۹  قانون تفسیر تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'مهم تر' به 'مهم‌تر')
 جز   ‏۱۳:۴۵  أسباب النزول القرآني (غازى عناية) تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '.ر' به '. ر')
 جز   ‏۱۳:۴۵  سیر تکاملی تاریخ قرآن و تفسیر تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '.ر' به '. ر') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۳:۴۳  روش تفسیر قرآن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '.ر' به '. ر')
 جز   ‏۱۳:۳۸  الحوفي و منهجه في تفسير القرآن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'مقدمه نویس ' به 'مقدمه‌نویس ')
 جز   ‏۱۳:۲۸  اهمیت قرائت عاصم به روایت حفص تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ذ' به '، ذ')
 جز   ‏۱۳:۲۶  القول السديد في علم التجويد برواية حفص عن عاصم تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '.ر' به '. ر')
 جز   ‏۱۳:۲۲  مفهوم النص دراسة في علوم القرآن‏‏ ۲ تغییر تاریخچه [Hbaghizadeh‏ (۲×)]
 جز   
‏۱۳:۲۲ (کنونی | قبلی) Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '.ر' به '. ر')
 جز   
‏۱۳:۱۷ (کنونی | قبلی) Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ذ' به '، ذ')
 جز   ‏۱۳:۱۶  الزمن الجميل تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'زمینه ای' به 'زمینه‌ای')
 جز   ‏۱۳:۱۶  شرح المقاصد تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ذ' به '، ذ')
 جز   ‏۱۳:۱۶  من علم الطب القرآني تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ذ' به '، ذ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۳:۱۵  پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ذ' به '، ذ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۳:۱۴  من بلاغة القرآن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ذ' به '، ذ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۳:۱۲  حلية القرآن: قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم (سطح 2) تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '.ر' به '. ر')
 جز   ‏۱۳:۱۱  قرآن و روانشناسی تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '.ر' به '. ر') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۳:۱۰  ارغنون آسمانی تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '.ر' به '. ر')
 جز   ‏۱۳:۱۰  الخطاب القرآني تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ذ' به '، ذ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۳:۰۶  المواقف تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ذ' به '، ذ')
 جز   ‏۱۳:۰۵  في علوم القرآن دراسات و محاضرات تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '.ر' به '. ر')

‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳

 جز   ‏۱۳:۱۶  محمد رشید رضا تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'زه ای' به 'زه‌ای')
 جز   ‏۱۳:۰۰  تمثیلات قرآن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ض' به '، ض')
 جز   ‏۱۳:۰۰  المواقف تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ض' به '، ض')
 جز   ‏۱۳:۰۰  ارغنون آسمانی تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ض' به '، ض')
 جز   ‏۱۲:۵۹  روش‌شناسی تفاسیر موضوعی قرآن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ض' به '، ض')
 جز   ‏۱۲:۵۹  پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ض' به '، ض')
 جز   ‏۱۲:۵۹  آداب و احکام تلاوت قرآن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ت' به '، ت')
 جز   ‏۱۲:۵۹  شرح المقاصد تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ض' به '، ض')
 جز   ‏۱۲:۵۵  پژوهشی در وقف و ابتدا تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ض' به '، ض')
 جز   ‏۱۲:۵۳  مابعدالطبیعه تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ص' به '، ص') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۲:۵۲  الميسر في علوم القرآن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - '،ض' به '، ض') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۲:۱۳  أسماء سور القرآن و فضائلها تفاوتتاریخچه ۰ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هایی' به 'هایی')

‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۳

 جز   ‏۲۲:۵۵  بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'ده اند' به 'ده‌اند')