دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب النكاح

  از ویکی‌نور
  ‏دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب النكاح
  دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب النكاح
  پدیدآورانموسوی خمینی، سید روح‌الله (نويسنده) سیفی، علی‌اکبر (شارح)
  ناشرمؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدس‌سره)
  مکان نشرايران - قم
  زبانعربی
  تعداد جلد3
  نورلایبمطالعه و دانلود
  کد اتوماسیونAUTOMATIONCODE56790AUTOMATIONCODE

  دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني (قدس‌سره)؛ كتاب النكاح، شرح علی‌اکبر سيفى مازندرانى (متولد 1335ش) بر باب نکاح از كتاب تحرير الوسيلة امام خمينى(ره) است. این اثر به زبان عربى و در موضوع فقه به روش استدلالى تأليف گرديده است.

  با مراجعه به متن کتاب، روش سیفی مازندرانی در شرحش چنین به دست می‌آید که ایشان مسئله‌ای از مسائل کتاب النکاح تحریر الوسیلة را در صدر برخی از صفحات می‌آورد و در ذیلش به توضیح و شرح آن می‌پردازد.

  شارح در تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال آنان را بر اساس اختلافات بینشان ترتیب داده است[۱]‏.

  ایشان در ابتدای هر بحث اقدام به تحریر محل نزاع در مسائل مهم نموده است. سپس اقوال فقها را در آن زمینه مطرح و آراء آنها را توضیح داده و نقض و ابرام کرده است. تا احاطه بر مبانی فحول حاصل شود و مجال ورود به عرصه بحث و تحقیق ادله مسئله فراهم گردد[۲]‏.

  وی همچنین به وجوهی که برای هر یک از اقوال مذکور به آنها استدلال شده و موافقت سید ماتن با یکی از آنها اشاره کرده است. طبیعتاً وجه مخالفتش با سایر اقوال نیز روشن می‌شود[۳]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه نویسنده، صفحه د
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: همان، صفحه د

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها