دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الصوم

  از ویکی‌نور
  ‏دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الصوم
  دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الصوم
  پدیدآورانموسوی خمینی، سید روح‌الله (نويسنده) سیفی، علی‌اکبر (شارح)
  ناشربی نا
  مکان نشربی جا
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود

  دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الصوم، شرح علی‌اکبر سيفى مازندرانى (متولد 1335ش) بر کتاب الصوم تحرير الوسيلة امام خمينى(ره) است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است.

  شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در هشت شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بینشان ترتیب داده است‏[۱].

  سیفی مازندرانی پس از تعریف، اقسام و نیت صوم، به وجوب صوم ماه رمضان و فوائد آن اشاره کرده و پس از ان در هشت گفتگو «القول» مطالب کتاب را پیش برده است.

  آن هشت «قول» شامل، نیت در هشت مسأله، مواردی که واجب است روزه دار از آن پرهیز کند در یک مسأله، مکروهاتی که صائم خوب است از آن دوری گزیند در دو مسأله، افطار در سیزده مسأله، شرائط صحت و وجوب صوم در ده مسأله، روش ثبوت هلال ماه رمضان در هفت مسأله، قضاء روزه ماه رمضان در سیزده مسأله، و اقسام روزه در چهار قسم است.

  شارح، مسأله‌ای از مسائل کتاب تحریرالوسیله را ذکر نموده و در ذیل آن شرح خود را ارائه می‌دهد. روش شارح در مقدمه کتابش آمده که نمونه‌ای از آن ذکر گردید.

  پانویس

  1. مقدمه، ص8-10


  وابسته‌ها

  دلیل تحریر الوسیلة (الصوم)