کلانتری (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    کلانتری ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:    • على‌اکبر کلانترى (متولد 1341ش)، روحانی، استاد حوزه و دانشگاه، نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری