كتاب الفراق، مقالة في الطلاق

از ویکی‌نور
کتاب الفراق - مقاله فی الطلاق
NUR00348J1.jpg
پدیدآورانآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده)
ناشرجماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1413 ق
چاپ1
زبانعربی
تعداد جلد1
کتابخوانمطالعه و دانلود

كتاب الفراق، مقالة في الطلاق نوشته محمد كاظم بن حسين مشهور به آخوند خراسانى از فقهاى بزرگ شيعه در آغاز قرن چهاردهم هجرى قمرى و از علماى بزرگ حوزه علميه نجف اشرف و متوفاى سال 1329 هجرى قمرى.

شيوه نگارش

يكى از ویژگی‌هاى آخوند خراسانى در نگارش مباحث علمى، دقت فراوان در معانى لغوى، اصطلاحى و شرعى الفاظ مباحث گوناگون است. زيرا بسيارى از اشتباهات در بى‌دقتى در معناى الفاظ مى‌باشد و اين از ويژگى هر دانشمند متبحرى مى‌باشد.

نكته ديگرى كه در نوشته‌هاى آخوند خراسانى به چشم مى‌خورد دقت بسيار عقلى ايشان در مباحث است. به حدى كه گاهى مورد انتقاد علماى ديگر قرار مى‌گيرند كه اين همه دقت عقلى در مباحث شرعى كه اكثر آنها با عباراتى مطابق فهم عرق نازل شده گاهى مخل معنا مى‌شود ولى بهر حال اين نكته نيز از جهاتى نكته مثبت است.

علاوه بر آنكه در مباحث فقهى توجه به آيات و روايات و نظرات فقهاء و ادله آنها نيز مورد توجه است.

ارزش و اعتبار كتاب

آخوند خراسانى از علماى بزرگ شيعه و از چهره‌هاى سرشناس علمى حوزه‌هاى شيعه در قرون اخير به شمار مى‌آيد. تقريبا همه علماى شيعه در قرن حاضر با دو يا سه واسطه از محضر علمى آن دانشمند بزرگ بهره برده‌اند. اين كتاب براى آشنايى با نظرات آخوند خراسانى در مباحث فقهى و به خصوص مبحث طلاق يكى از منابع خوب به شمار مى‌آيد.

مباحث كتاب

مؤلف در آغاز، فراق ميان زوج و زوجه را معنا مى‌كنند. و مى‌فرمايند «مراد از فراق جدايى با اسبابى خاص كه موجب زوال عصمت نكاح گردد و يا حرمت و طى با وجود عصمت نكاح مى‌باشد. و در اين بحث فصولى است».

البته ايشان در اين كتاب فقط فصل اول را مطرح مى‌نمايند و آن هم مربوط به طلاق است، يعنى كتاب فراق اعم از كتاب طلاق است و كتاب طلاق يكى از فصلهاى مربوط به كتاب فراق مى‌شود.

اين كتاب در 9 صفحه آمده است.اين كتاب از آثار ارزشمندى است كه از آخوند خراسانى به دست ما رسيده است. اگر چه ايشان موفق به اتمام اين كتاب نشدند ولى براى استفاده از آثار ارزشمند آن دانشمند بزرگ شيعه همين مقدار از كتاب طلاق كه به دست مبارک ايشان نگاشته شده غنيمت است.

آقا بزرگ تهرانى نيز در الذريعه به اين كتاب اشاره دارند. الذريعه ج 10 ص 251.

نسخه چاپى

نسخه چاپى كه در اين برنامه از آن استفاده شده است، نسخه‌اى يك جلدى و در قطع وزيرى است. تاريخ چاپ آن سال 1331 هجرى قمرى است. ناشر آن چاپخانه ولايت در بغداد مى‌باشد. لازم به ذكر است كه اين كتاب در ضمن كتاب «قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم» كه مجموعه آثار آخوند خراسانى است به چاپ رسيده است.


وابسته‌ها