میبدی، احمد بن محمد

  از ویکی‌نور
  میبدی، احمد بن محمد
  NUR08300.jpg
  نام کاملاحمد بن محمد میبدی'
  نام پدراحمد
  ولادتنیمه دوم قرن پنجم هجرى
  محل تولدمیبد
  رحلت530ق
  مذهبشافعی
  پیشهنویسنده، مفسر
  اطلاعات علمی
  برخی آثار

  احمد بن محمد میبدی (متوفای 530ق)، نویسنده، مفسر، مؤلف کتاب ارزشمند «كشف الأسرار و عدة الأبرار»، از نویسندگان قرن ششم هجری است که از زندگانی وی اطلاع چندانی در دست نیست.

  نام و نسب

  محمدامین ریاحی، نام و نسب میبدی را «رشیدالدین ابی‌الفضل احمد بن ابی‌سعید بن احمد بن مهریزد میبدی»، علی‌اصغر حکمت «رشیدالدین ابی‌الفضل بن ابی‌سعید احمد بن محمد بن محمود المیبدی» و محمدمهدی رکنی «ابی‌الفضل احمد بن ابی‌سعد بن احمد بن مهریزد المیبدی» ذکر کرده است[۱]‏.

  زندگی‌نامه

  از میبدی اطلاع کافی در دست نیست. همین‌قدر می‌دانیم که او از میبد بوده است. آقای ایرج افشار احتمال داده که پدر او جمال‌الاسلام ابی‌سعید بن احمد مهریزد است که از صلحا و عباد بوده و به سال 480ق، درگذشته و نیز سنگ قبر برادرش موفق‌الدین ابی‌جعفر بن ابی‌سعد بن احمد بن مهریزد درگذشته 570 را در میبد یافته است.

  مؤلف در آغاز «كشف الأسرار» می‌گوید که وقتی تفسیر خواجه عبدالله انصاری را خوانده و آن را در غایت ایجاز یافته، در اوایل سال 520ق، تألیف کتاب خود را آغاز کرده، با این نیت که کتاب مفصلی فراهم نماید که در آن حقایق تفسیر و لطایف تذکیر جمع گردد و در این هنگام (به قرینه مرگ پدرش در 480)، او بیش از چهل سال داشته است[۲]‏.

  مذهب و مسلک میبدی

  ابوالفضل میبدی مسلمان عقیده‌مندی است که در فروع پیرو شافعی بوده و این جهت از نظر فکرى متمایل به خاندان على بن ابى‌طالب(ع) می‌باشد (زیرا شافعى خود دوستدار على و خاندانش بوده است) و در شعرى می‌گوید:

  و مات الشافي و ليس يدريعلى ربه أم ربه الله
  شافعی مرد و ندانست به خدا که علی بود خداش یا که خدا

  و می‌بینیم که در جایی می‌گوید: فما من مؤمن الا و هو یحب علیا[۳]

  او در مسائل فقهی به نقل آرای شافعی عنایتی خاص دارد، اما در مباحث اصولی دین بر مذاق اصحاب حدیث می‌باشد[۴]‏.

  میبدی جامع علوم و معارف مدرسه‌ای و خانقاهی عصر خود بود و از اینکه به گفته خود تحت تأثیر کتاب خواجه عبدالله انصاری تألیف خود را آغاز کرده و در آن بسیاری از گفته‌های او را آورده، بر‌می‌آید که از پیروان و معتقدان پیر هرات بوده است.

  بر آنچه درباره او گفته‌اند و نوشته‌اند، این نکته را هم باید افزود که میبدی از واعظان و مجلس‌گویان عصر خود بوده است.

  میبدی در راه خود پیرو پیر هرات و پیشرو نجم دایه رازی است و این هر سه اهل زهد و تعصبند و رندی و آزادگی و آزاداندیشی و تسامح بوسعید ابوالخیر و مولوی و حافظ را ندارند[۵]‏.

  آثار

  كشف الأسرار و عدة الأبرار.

  پانویس

  1. ر.ک: ریاحی، محمدامین، ص10-11؛ حکمت، علی‌اصغر، صفحه الف؛ رکنی، محمدمهدی، ص30
  2. ر.ک: ریاحی، محمدامین، ص10-11
  3. کشف الاسرار ج۶/ ۸۴
  4. ر.ک: رکنی، محمدمهدی، ص32
  5. ر.ک: ریاحی، محمدامین، ص11-12

  منابع مقاله

  1. ریاحی، محمدامین، مقدمه «بگشای راز عشق: گزیده كشف الأسرار میبدی»، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، زمستان 1375.
  2. حکمت، علی‌اصغر، مقدمه «كشف الأسرار و عدة الأبرار»، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1371.
  3. رکنی، محمدمهدی، «لطایفی از قرآن: برگزیده از كشف الأسرار و عدة الأبرار»، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سیزدهم، 1386.
  4. میبدى، احمد بن محمد، داستانهاى تفسیر کشف الاسرار، پیشگفتار گردآورنده (مهدى شمس‌الدین)، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1388.

  وابسته‌ها