مهرآبادی، میترا

  از ویکی‌نور
  مهرآبادی، میترا
  نام مهرآبادی، میترا
  نام پدر حسین‌علی
  متولد 1345ش
  محل تولد تهران
  برخی آثار متن كامل شاهنامه‌ی فردوسی به نثر پارسی سره (با حواشی)،

  تاریخ كامل ایران باستان

  تاریخ سلسله‌ی زیاری

  خاندان‌های حكومتگر ایران باستان

  کد مؤلف AUTHORCODE02093AUTHORCODE

  میترا مهرآبادی (متولد 1345ش)، دارای مدرک دکترای مطالعات اسلامی (تاریخ اندیشه‌های سیاسی مشروطه) و عضو سابق هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که آثاری درباره موضوعات تاریخی و ادبی نوشته یا ویرایش کرده است.


  تحصیلات

  1. کارشناسی در تاریخ (رتبه‌ی اول)، دانشگاه تهران و فردوسی مشهد؛
  2. کارشناسی ارشد در تاریخ (باستان) (رتبه‌ی اول)، دانشگاه فردوسی مشهد؛
  3. دکتری در مطالعات اسلامی (تاریخ اندیشه‌های سیاسی مشروطه)، دانشگاه ابردین اسکاتلند (بریتانیا).

  تدریس

  تدریس تاریخ در دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1381 تا 1391:

  1. تاریخ تحولات ایران از اسلام تا پایان علویان؛
  2. تاریخ تحولات ایران در زمان سامانیان، زیاریان، بوییان و غزنویان؛
  3. تاریخ تحولات ایران در زمان غوریان و خوارزم‌شاهیان؛
  4. تاریخ اسلام از سال 40 تا 227 قمری؛
  5. تفکر سیاسی قاجار؛
  6. تاریخ محلی؛
  7. تاریخ عرفان و تصوف در ایران؛
  8. تاریخ احزاب و نشریات قاجار؛
  9. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران؛
  10. تاریخ‌نگاری؛
  11. قرائت متون تاریخی به زبان انگلیسی؛
  12. فرهنگ و تمدن ایران؛
  13. اندیشه‌های سیاسی ایران و اسلام.


  پژوهش‌ها

  فعالیت پژوهشی به مدت بیست و هفت سال از 1372 تا کنون (1399) به عنوان پژوهشگر مستقل

  انتشارات

  کتاب‌ها

  1372. تألیف خاندان‌های حكومتگر ایران باستان، تهران: فتحی (تز کارشناسی ارشد)

  1394 و 1373. ویرایش تاریخ طبرستان (التدوین فی احوال جبال شروین)، تألیف: محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تهران: دنیای كتاب

  1374. تألیف تاریخ سلسله‌ی زیاری، تهران: دنیای كتاب

  1374. شاهنامه‌ی منثور (برگردان متن شاهنامه‌ی فردوسی به نثر پارسی سره)، تهران: آفرینش، ج 1

  1375. شاهنامه‌ی منثور، تهران: آفرینش، ج 2

  1387 و 1382 و 1380 و 1377. ویرایش هزار و یك شب، ترجمه: عبداللطیف طسوجی، تهران: دنیای كتاب، 5 جلد

  1399 و 1395 و 1387 و 1379. متن كامل شاهنامه‌ی فردوسی به نثر پارسی سره (با حواشی)، تهران: روزگار، 5 جلد؛ بر روی CD توسط مرکز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی(نور)، قم؛ بدون حواشی توسط انتشارات دنیای کتاب در 3 جلد 1395

  1387 و 1379. گردآوری زن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان فرنگی، تهران: آفرینش و روزگار

  1379. یوسف و زلیخای جامی به نثر، تهران: قصه پرداز

  1394 و 1386 و 1382 و 1380. تألیف تاریخ كامل ایران باستان، تهران: افراسیاب و دنیای کتاب

  1388 و 1386 و 1383 و 1382. ویرایش ایران از آغاز تا اسلام، تألیف: رمان گیرشمن، ترجمه: محمد معین، تهران: دنیای كتاب

  1387 و 1381. ویرایش اناهیتا (مجموعه‌ی مقالات ایران‌شناسی ابراهیم پورداوود)، تهران: افراسیاب

  1389. ویرایش ایران باستانی. تألیف: حسن پیرنیا. تهران: دنیای کتاب

  1383 و 1382. سرگذشت علویان طبرستان و آل زیار (بازنویسی تاریخ طبرستان ابن اسفندیار)، تهران: اهل قلم

  1398 و 1394 و 1388 و 1383. ویرایش رستم التواریخ، تألیف: رستم الحكما، تهران: دنیای كتاب

  1389 و 1387 و 1386 و 1384 و 1383. ویرایش ایلیاد، سروده‌ی: هومر، ترجمه‌ی: سعید نفیسی، تهران: دنیای كتاب

  1389 و 1387 و 1386 و 1384. ویرایش اودیسه، سروده‌ی: هومر، ترجمه‌ی: سعید نفیسی، تهران: دنیای كتاب

  1384. ویرایش فیه ما فیه، نوشته‌ی: مولوی، تهران: دنیای كتاب

  1384. ویرایش مقالات شمس تبریزی، تهران: دنیای كتاب

  1384. تألیف تاریخ ایران در سده‌های نخستین اسلامی، تهران: دنیای كتاب

  1395 و 1386. ویرایش سام نامه، سروده: خواجوی كرمانی، تهران: دنیای كتاب

  1397 و 1386. ویرایش فرامرزنامه، سروده: خسرو كیكاووس، تهران: دنیای كتاب

  1386. تلخیص و بازنویسی بخش ساسانیان كتاب اخبارالطوال با نام سرگذشت ساسانیان. تهران: میراثبان

  1387. تألیف تاریخ سلسله‌های محلی ایران، تهران: دنیای كتاب

  1397 و 1394 و 1391 و 1387. ویرایش تاریخ جهانگشای نادری، تألیف: محمدمهدی استرآبادی، تهران: دنیای كتاب

  1390. برگردان به نثر بهمن نامه. سروده: ایرانشاه ابی الخیر. تهران: دنیای کتاب

  1387. ویرایش نغمه‌ی داوود. نوشته: علی تهرانی، تهران: گنجینه‌ی بهارستان (تاریخ 2)

  1387. ویرایش تاریخ انتقادی و عیب جویانه‌ی روزگار قاجار. نوشته: ناشناس، تهران: گنجینه‌ی بهارستان (تاریخ 2)

  1396. تألیف آزادی و دردسرهایش. تهران: آفرینش

  1399. گردآوری خوراکی‌های ایرانی به روایت سفرنامه‌نویسان فرنگی، تهران: آفرینش

  1400. تألیف تاریخ کوروش بزرگ. تهران: آفرینش

  مقاله‌ها

  1374. "نقدی بر چرا زرتشت را ابراهیم دانسته‌اند"، كیهان فرهنگی، تابستان

  1374. "ابن خلدون، نوآور علم عمران"، در كتاب سعی مشكور (یادنامه‌ی استاد فقید دكتر محمدجواد مشكور)، تهران: پایا

  1382. "تغییر لباس رضا خانی"، مصاحبه با شهرآرا، 27 دی ماه

  1384. "قانون‌گزاری در اندیشه‌ی موافقان و مخالفان مشروطه"، پژوهشنامه‌ی تاریخ، ش 1

  1388. "مشروعه خواهی كه مرگ را بر پناهندگی ترجیح داد"، قدس، 13 مرداد

  1393. "حاجب الدوله"، در دانشنامه‌ی جهان اسلام، ج 12

  1394. "رویتر، امتیاز"، در دانشنامه‌ی جهان اسلام، ج 20

  1396. "زیاریان"، در دانشنامه‌ی جهان اسلام، ج 22

  -2012. "The Freedom Discourse among the Iranian Qajarid Thinkers". Archives Des Sciences. Vol. 65, issue 10

  - 2012. "The Islamic Governments Confronting Criticism". European Scientific Journal. Issue 29

  منابع مقاله

  1. خودنوشت ارسالی نویسنده به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور.

  وابسته‌ها