من استوعب عذره الوقت و لم يتمکن بعد زوال عذره من رکعة

  از ویکی‌نور
  رسایل آل طوق القطیفی
  من استوعب عذره الوقت و لم يتمکن بعد زوال عذره من رکعة
  پدیدآورانشرکه دار المصطفی لاحیاء التراث (محقق) آل‌ طوق قطیفی بحرانی، احمد بن صالح (نویسنده)
  ناشردار المصطفی(ص) لاحياء التراث
  مکان نشربیروت - لبنان
  سال نشر1422 ق
  چاپ1
  موضوعاسلام - مجموعه‌ها

  چهارده معصوم - میلاد

  شیعه امامیه - اصول دین

  فقه جعفری - قرن 13ق.
  زبانعربی
  تعداد جلد4
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏4‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏7‎‏ر‎‏5‎‏
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  من استوعب عذره الوقت و لم يتمکن بعد زوال عذره من رکعة یکی از 22 رساله‌ از تألیفات شيخ احمد بن صالح آل طوق القطيفى (م بعد 1245 ق) است که در مجموعه‌ای با نام رسائل آل طوق القطيفي به چاپ رسیده است.

  كسى كه در تمام وقت نماز فريضه عذرى دارد كه نماز از او ساقط است مانند مجنون و بى هوش اگر بعد از برطرف شدن عذر به اندازه‌اى وقت نداشته باشد كه بتواند يك ركعت از نماز را در وقت بخواند اگر چه به اندازه‌ى قسمتى از يك ركعت وقت داشته باشد نماز از او ساقط است.

  در مورد اين مسأله چند موضوع مى‌بايست بررسى شود.نخست اين كه منظور از ركعت چيست و ركعت اول با كداميك از افعال نماز پايان مى‌يابد. دوم اين كه دليل بر وجوب نماز در صورت درك يك ركعت از نماز در وقت چيست. و سوم اين كه نمازى كه يك ركعت آن در وقت و باقى آن در خارج وقت خوانده شود ادا است يا قضا.

  در اين رساله مسائل ياد شده به تفصيل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. مؤلف در هنگام بحث از هر يك از اين مسائل در ابتدا اقوال مختلف فقها را به همراه ادله‌ى آن‌ها نقل و سپس نظر خود را مستدلا بيان مى‌كند.

  اين رساله دهمين رساله‌ى كتاب رسائل آل طوق و داراى 33 صفحه است.

  وابسته‌ها