منشی‌ (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    منشی‌ ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • بوداق منشى قزوينى (916-زنده در 984ق)، نویسنده، مورخ، از منشيان و ديوانيان دستگاه دولت صفوى بوده و با بعضى از شاهزادگان و دولت مردان مشهور آن روزگار مراوده و هم نشينى داشته است. تنها اثر مکتوب او جواهر الأخبار    • ناصرالدین منشى کرمانى (حدود 668 - زنده در 720ق)، معروف به ناصرالدین منشی، ادیب، دیوان‌سالار برجسته، از مورخان برجسته دوره‌ی مغول، در سده هفتم و هشتم