مقتل الحسين عليه‌السلام (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    مقتل الحسين ممکن است عنوان برای کتاب‌ها و یا نرم افزار ذیل باشد:

    • مقتل الحسين(ع)، این نرم افزار دربردارنده متن 101 عنوان کتاب در 490 جلد درباره امام حسین علیه‌السلام و واقعه عاشورا، مشتمل بر مهم‌ترین منابع مقتل امام حسین علیه‌السلام، ارائه 50 مجلس مقتل‌خوانی، 26 زیارت‌نامه، 241 قطعه سخنرانی از واعظان و خطیبان برجسته،601 قطعه مداحی از مداحان بنام و...    • مقتل الحسين(ع) یا مقتل مقرم، اثر سید عبدالرزاق مقرّم (1391-1316ق) کتابی است درباره وقایع عاشورا که از خروج امام حسین(ع) از مدینه آغاز می‌شود و تا حوادث پس از عاشورا ادامه‌ می‌یابد.
    • مقتل الحسين(ع) في منابع أهل السنة تألیف محمدعلی حیدری به زبان عربی است. در این اثر مطالب مختلفی که در منابع اهل سنت در فضیلت و شهادت امام حسین(ع) آمده، گردآوری شده است.