مروارید (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    مروارید ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • میرزا حسنعلى مروارید (1290-1383ش)، فقیه، مجتهد، عارف، از اندیشمندان مکتب تفکیک، بیشترین شهرت علمى ایشان، در تبیین و توضیح معارف کلامى - اعتقادى و ضوابط دین شناسى در مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام به سبک استاد خویش میرزا مهدى اصفهانى است.