محقق داماد (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    محقق داماد ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • سید مصطفی محقّق احمدآبادی(متولد 1324-قم}، معروف به محقق داماد، فرزندسيد محمد موسوى، اسلام پژوه، از عالمان دينى سده 14 ش، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و استاد حوزه و دانشگاه