شرح فارسی كفاية الأصول

از ویکی‌نور
شرح فارسی کفایة الأصول
NUR12062J1.jpg
پدیدآورانآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) نجفی دولت‌آبادی، حسین‏ (شارح)
ناشر[بی نا]
مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
چاپ2
موضوعآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه
زبانفارسی
تعداد جلد5
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7029‎‏
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلودشرح فارسی كفاية الأصول، نوشته استاد، محمدحسین نجفى دولت‌آبادى اصفهانى است كه در پنج جلد تدوين شده است. در اين كتاب، علاوه بر نظريات مرحوم آخوند، مختصرى از اقوال علماى متأخر از آخوند نيز منعكس شده است.

شارح، در هر مبحث، نخست، بخش كوتاهى از عبارت مرحوم آخوند را با عنوان «قوله...» ذكر كرده و سپس با عباراتى نه چندان سليس و روان، به ترجمه و شرح آن مى‌پردازد.

جلد اوّل، از موضوع علم تا آخر بحث طلب و اراده را تشريح نموده است.

جلد دوّم، از اول صيغه امر تا آخر مبحث اوامر را شرح داده است.

جلد سوّم، از اول بحث نواهى تا آخر مباحث الفاظ مجمل و مبين را توضيح داده است.

جلد چهارم، به تشريح مباحث عقليه قطع و ظن انفتاحى و انسدادى پرداخته است.

جلد پنجم، شرح مباحث مربوط به اصول عمليه را بر عهده گرفته است.

وابسته‌ها