سعیدی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    سعیدی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:


    • احمد سعیدى (متولد 1346-بسطام شاهرود)، نویسنده، محقق در حوزه مهدویت، جانباز هشت سال دفاع مقدس