زن در چشم پیامبر(ص): پژوهشی درباره رفتارشناسی پیامبر(ص) با زنان

  از ویکی‌نور
  زن در چشم پیامبر(ص): پژوهشی درباره رفتارشناسی پیامبر(ص) با زنان
  زن در چشم پیامبر(ص): پژوهشی درباره رفتارشناسی پیامبر(ص) با زنان
  پدیدآورانطیبی، ناهید
  ناشربهشت
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1386
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1

  زن در چشم پیامبر(ص): پژوهشی درباره رفتارشناسی پیامبر(ص) با زنان، اثر ناهید طیبی، با هدف تحلیل و بررسی رفتار پیامبر با زنان و بیان دیدگاه واقعی آن حضرت درباره شخصیت و جایگاه زن درجامعه اسلامی و با بهره‌گیری از سیره نبوی و گزارش‌های مستند تاریخی که، شیعه و سنّی بر آن اتفاق‌نظر دارند،‌ به گردآوری رفتارها و طبقه‌بندی آنها و سپس به بررسی و استخراج نکته‌های تربیتی، اخلاقی و سیاسی پرداخته است.

  کتاب حاضر نه فصل دارد. در فصل اول با عنوان کلیات، مباحثی چون طرح مسئله، ضرورت بحث، دیدگاه پیامبر درباره زنان در سیره و سخن آن حضرت، جامعه‌شناسی عصر جاهلی و جایگاه زن بررسی شده است.

  در فصل دوم با عنوان‌ پیامبر، دختران و فرهنگ مهرورزی، رفتارهای پیامبر با دختران مانند هدیه دادن، اعطای حق انتخاب همسر، احترام به دیدگاه‌های آنان و مانند آن تبیین شده است. در فصل سوم نیز رفتار پیامبر با همسران آن حضرت بررسی و پیش از آغاز بحث، مطالبی درباره علل تعدد زوجات و برخی دیدگاه‌های آن حضرت آمده و به نمونه‌هایی از رفتارهای عدالت‌آمیز و مهرانگیز پیامبر اشاره شده است.

  در فصل چهارم برخورد پیامبر خدا9 با زنان اسیر و تکریم آنان، با بیان نمونه‌هایی بررسی و به شبهه‌هایی درباره برخی رفتارهای آن حضرت پاسخ داده شده است. در فصل پنجم نیز رفتار آن حضرت با زنان خطاکار در دو مبحث رفتار‌های مهرآمیز و قهرآمیز با بیان نمونه‌ها و تحلیل‌های علمی، بررسی و جنبه‌های ناگفته‌ آن بازگو شده است. فصل ششم کتاب نیز به بررسی رفتار پیامبر با زنان مصیبت‌دیده و آسیب‌پذیر مانند زنان مطلقه اختصاص یافته و نمایی از رفتار اسلامی ترسیم شده است تا برای مسئولان عصر حاضر، الگوی رفتاری معینی شود.

  در فصل هفتم کتاب، توجه ویژه رسول خدا(ص) به بهبودسازی روابط زوجین و بیان حقوق متقابل همسران و نوع رفتار آن حضرت با گونه‌های مختلف زنان متأهل بررسی و نمونه‌هایی از این موارد بیان شده است. در فصل هشتم با عنوان پیامبر، زنان، حریم‌ها و حرمت‌ها، به ارتباط پیامبر با زنان خویشاوند اعم از محارم و غیرمحارم و زنان دیگری که به لحاظ موضوع در فصل‌های پیشین گنجانده نمی‌شوند، پرداخته شده است. فصل نهم، زنان، اشتغال و دانش‌آموزی نام دارد. در این فصل به حضور اجتماعی زنان و دیدگاه اسلام، با دقت در گزارش‌هایی که از رفتار پیامبر با زنان شاغل موجود است، اشاره شده است. همچنین، در این فصل برخی مصداق‌های مربوط به رفتار پیامبر با زنان دانشمند و فرزانه بیان شده است. در پایان و در نتیجه‌گیری از بحث، نویسنده معتقد است رفتار پیامبر با زنان، براساس شناخت موقعیت ویژه جنسیتی آنان و مقام اجتماعی و نیز تابع مصالح عامه و در پاره‌ای موارد، مشمول حکم حکومتی و همواره مهرآمیز و همراه با گذشت و بخشش بوده است[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص33-35

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها