رسائل فقهی - اصولی

  از ویکی‌نور
  رسائل فقهى - حقوقى
  رسائل فقهی - اصولی
  پدیدآورانایروانی، علی، ایروانی، یوسف (نویسنده)
  چاپ1
  تعداد جلد7
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  رسائل فقهى - حقوقى مشتمل بر مقالاتى در موضوع فقه و اصول و گاه تفسير، تأليف ميرزا على (متوفى 1354ق) و فرزندش ميرزا يوسف ايروانى (متوفى 1411ق) است.

  اين اثر مشتمل بر هفت جلد است که مباحث جلدهاى مختلف بدين ترتيب است:

  1. جلد اول کتاب شرحى است بر مباحث کتاب عروة الوثقى که با شرح مسائل تقليد آغاز شده است.
  2. جلد دوم رساله‌ای با عنوان کتاب زکات است که در سال 1355ق در 45 صفحه تأليف شده است. ميرزا يوسف (متوفى 1411ق) فرزند نویسنده، در ابتداى آن به تصحيح اين اثر توسط ميرزا ابوالحسن مشکينى (متوفى 1358ق) اشاره کرده است. ظاهراً بخش‌هایی که به قلم پررنگ قلم گرفته شده و فوق يا جنب آن مطالبى نوشته شده تصحيحات ميرزا ابوالحسن است.[۱].
  3. جلد سوم، رساله‌ای است در اصول فقه به قلم ميرزا يوسف ايروانى (متوفى 1411ق) که با کلياتى چون موضوع علم، موضوع و تعريف علم اصول آغاز و پس از طرح مباحث مختلفى چون وضع و حقيقت اوامر و نواهى و اجزاء به پايان آمده است. در ضمن تصوير اين رساله، تصوير مطالبى غير مرتبط با موضوع اين رساله ارائه شده است؛ به‌عنوان‌مثال از صفحه 101 تا 107 به فهرست کتاب‌هایی چون آثار شهيد مطهرى اشاره شده که به نظر می‌رسد ليست عناوين کتابخانه‌ای شخصى است. در صفحه 111 و 113 نيز اسامى کشورهاى بحرين، قطر و اتحاد جماهير شوروى نوشته شده است.
  4. جلد چهارم نيز رساله‌ای است که براى تدريس توسط فرزند ميرزا على ايروانى؛ ميرزا يوسف تأليف شده است. در اين اثر نيز همانند ديگر آثار نویسنده مباحث مختلفى چون وضع، علائم حقيقت و مجاز، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اوامر، مشتق و انواع واجب مطرح شده است.
  5. در جلد پنجم ابتدا رساله‌ای فقهى و سپس رساله‌ای در موضوع استصحاب ارائه شده است.
  6. موضوعات مختلفى چون تيمم، اجتهاد و تقليد، حجيت خبر واحد، حجيت قول لغوى عناوين مطالب جلد ششم کتاب است. از صفحه پنجاه کتاب چند حکايت و پس‌ازآن تحت عنوان «یادداشت‌های حقي» مطالبى ذکر شده است. کتاب با ذکر شرايط وضو خاتمه يافته است.
  7. جلد هفتم تعليقه‌اى بر کتاب خيارات مکاسب است که به قلم ميرزا على ايروانى در تاريخ 1344ق نوشته شده است. پس‌ازآن رساله‌ای در موضوع مشتق ارائه شده است. در آخر نيز سور مختلف قرآن تفسير شده البته ترتيب خاصى در تفسير سور لحاظ نشده به‌طوری‌که تفسير سوره بقره در صفحه 230 و تفسير سوره الم نشرح (انشراح) در صفحه 138 آمده است.

  منابع مقاله

  متن کتاب.

  پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، جلد2، ص1

  وابسته‌ها