حسن البيان في تفسير القرآن

  از ویکی‌نور
  حسن البيان في تفسير القرآن
  حسن البيان في تفسير القرآن
  پدیدآورانب‍ال‍ی‍س‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دطه‌ (نویسنده)
  ناشردار إحياء التراث العربي
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1438ق. = 2017م.
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد7
  کد کنگره
  ‏/ب2ح5 / 98 BP

  حسن البیان في تفسیر القرآن تألیف مفسر و فقیه شافعی محمد بن شیخ طه بالیسانی (متوفی 1918م) از معاصر علمای کردستان عراق است. این تفسیر به عباراتی روان و شیوه‌ای سلیس برای استفاده عموم مردم به رشته تحریر درآمده است.[۱]‏ کتاب با تحقیق و تصحیح حسین و احمد بالیسانی منتشر شده است.

  نویسنده تمایل فراوان به تفسیر قرآن به قرآن داشته است؛ لذا فراوان ملاحظه می‌شود که برای رسیدن به حقیقت معنای آیات آنها را با هم مقایسه می‌کند. در صورت عدم امکان مقارنه، از سنت کمک گرفته و قرآن را به آن تفسیر می‌کند. سپس از آرایی که مبتنی بر علوم ادبی مانند لغت و پس از آن عقل است –اگرچه مخالف آراء بیشتر مفسرین باشد- کمک می‌گیرد.[۲]

  از جمله ویژگی‌های این تفسیر می‌توان به روشنی عبارات و ترتیب نیکو و نیز ذکر حکایات، فواید، تنبیهات، قصه‌ها و نکات حکیمانه به مقتضای مقام، اشاره کرده است که برای متخصص و مبتدی قابل استفاده است.[۳]

  تفسیر بالیسانی از تفکر روشن او نشأت می‌گرد که معانی قرآن کریم همه امور را در همه زمان‌ها و مکان‌ها پوشش می‌دهد؛ پس به تجدد اعصار و زمان‌ها قابل نوسازی است و با گسترش علوم و شناخت مردم، گسترش می‌یابد؛ بدین‌جهت مردم همواره به توسعه تفسیر و فراگیری فهم و دقت بیان در آن نیازمندند. به شرطی که از اصول و ضوابط و قواعد شرط شده در تفسیر قرآن کریم خارج نشوند.[۴]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه محقق، ص 16-15
  2. ر.ک: همان، ص 16-15
  3. ر.ک: همان، ص7
  4. ر.ک: همان

  منابع مقاله

  مقدمه محقق.


  وابسته‌ها